L-SP Retkeilykurssi (ET1)

Retkeilykurssi (ET1)

29.9–1.10., Piirin pohjoisosassa, VIP 31.5.

Haluatko rautaisen osaamisen tavallisista retkitaidoista ja enemmän uskallusta lähteä retkeilemään itsenäisesti ja ryhmäsi kanssa? Jos vastasit kyllä, on retkeilykurssi juuri sinua varten!

Retkeilykurssilla perehdytään perusteellisesti perusteisiin: lähdet kurssilta tavallisimpien erätaitojen mestarina. Kurssi on tarkoitettu tarpojille ja kaikille sitä vanhemmille ikäkausille, huomioithan kuitenkin myös syksyisin vain vaeltajille ja aikuisille järjestettävän retkeilykurssin. Tavoitteenamme on innostaa retkeilemään ja viihtymään luonnossa. Retkeilykoulutus on validoitu, eli saat tästä halutessasi opintopisteytetyn kurssitodistuksen.

Hinta: 60 € / hlö

Tarpoja;Samoaja;Vaeltaja;Aikuinen;

Erätaitojaosto, Jani Söderlund, 0456724146 jani.soderlund@partio.fi

Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa
Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse

Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen
Maksuvapautus- tai stipendimahdollisuuksista on viestitty avoimesti
Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella

Hygienia
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa
Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja

Lepo ja yöpyminen
Tapahtumassa on yöhiljaisuus
Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä) on mahdollisuus riittävään uneen
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat
Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä

Näköaisti
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä
Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia

Ohjelma
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat
Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa
Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja)

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:
Jani Söderlund