HP Partiokamukoulutus

Partiokamu on pestiinsä koulutettu vähintään samoajaikäinen partiolainen, joka on mukana ryhmätoiminnassa auttamassa ja tukemassa erityistä tukea tarvitsevaa lasta tai nuorta siten, että ryhmän vetäjien resurssit eivät sitoudu häneen/heihin vaan vapautuvat varsinaisen ryhmätoiminnan vetämiseen. Partiokamu toimii tukea tarvitsevan apuna, eikä hänellä ole ryhmätoiminnan suunnittelu- eikä vetovastuuta. Partiokamuksi ryhtyminen ei edellytä aikaisempaa partiotaustaa tai –kokemusta

Koulutuksen aikana jokainen osallistuja pääsee rakentamaan itselleen itsensä kokoisen Partiokamu -pestin.