HP lpkj toiminnan sparraus

Klo 17.45 alkaa turinavartti kuulumisten vaihtoon ja klo 18.00 aloitetaan varsinainen tapaaminen

HP lippukunnanjohtajien toiminnan sparraus on ensisijaisesti tarkoitettu HP lippukunnanjohtajille ja asioita käsitellään lippukunnanjohtajan pestin näkökulmasta.

Tavoitteena on lippukunnanjohtajien vertaistuki. Tapaamisessa on mahdollisuus päästä kertomaan omista fiiliksistä ja yhdessä purkamaan haasteita ja onnistumisia. Kaikkea mahdollista ei varmasti pystytä nopeasti ratkaisemaan, mutta yhteisen positiivisen keskustelun kautta päästään asioissa eteenpäin.

Aihe: 

Miten puhua vanhemmille, nuorille ja lapsille muunsukupuolisuudesta lippukunnassa. Aiheesta tulee puhumaan Veera Hatakka ja ilmoittautuneet saavat etukäteen materiaalia, mihin kannattaa tutustua ennen toiminnan sparrausta. Tavoitteena on löytää työkaluja muunsukupuolisuudesta puhumiseen. Ilta on todennäköisesti normaali toiminnan sparrausiltaa pidempi.