HP Ko-Gi-ohjaajan koulutus

Koulutus Partiojohtaja -jatkokoulutuksen johtamistehtävän ohjaajille.

Kolmiapila-Gilwell (Ko-Gi) -ohjaaja -koulutuskokonaisuuden suoritettuaan partiolainen osaa ohjata partiojohtaja -jatkokoulutuksen suorittajia heidän koulutuksensa ajan, koulutuksen aloituskeskustelusta  raportointiin ja koulutuksen hyväksyntään saakka.

Koulutukseen ei voi osallistua etänä. 
Ilmoittautumiset 10.12. mennessä.