HP Kevätkokous

Hämeen Partiopiirin kevätkokous järjestetään etänä lauantaina 27.3. klo 12

(Kevätkokous järjestetäändigitaalisesti etäkokouksena covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Digitaalisenkevätkokouksen järjestäminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisestaosakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muistayhteisölaeista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, joka on voimassa3.10.2020-30.6.2021.)

Ennen kevätkokousta järjestetään Johtajatulietkoina ilmastonmuutoswebinaari, jonka pitää Oras Tynkkynen (Sitra, vanhempi neuvonantaja) aiheena ilmastonmuutoksen johtaminen.
Linkki webinaariin: 
http://7z78.2.vu/webinaari

Kevätkokous posti lähtee lippukuntiin viikolla 10.