HP Ensiapu I -koulutus

EA 1® -kurssilla harjoitellaan ensiavun perustaitoja pitäen mielessä erityisesti partiotoiminta.

Kurssi on yli 15-vuotialle, jotka haluavat oppia, kerrata tai parantaa omia ensiaputaitojaan. Kurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet.

Sisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

Tajuttomalle annettava ensiapu

Peruselvytys

Vierasesine hengitysteissä

Verenkierron häiriötila (sokki)

Haavat

Tavallisimmat sairauskohtaukset

Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat

Nivelvammat ja murtumat

Myrkytykset


Kurssista saat EA 1® -todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

Ensiapu I -kurssin kurssitodistuksen voi uusia kerran. Kertauskurssi järjestetään ensimmäisen kurssipäivän yhteydessä.

Koulutus on viikonloppukurssi, jonka hintaan sisältyvvät majoitus ja ateriat. Kurssipaikkana on Rismalahden Partiomaja Asikkalassa. 

Koulutuksen hinta on 75 € koko kurssi, 35 € kertaus (vain lauantai).

Ilmoittautumisaika kurssille: 1.12.2020–11.1.2021

Kurssinjohtaja Niina Uosukainen, niina.uosukainen@partio.fi


Kurssilla on vapaita paikkoja, kysy lisää Partiotoimistolta!