SOMEVASTAAVA

Somevastaavanpestiin kuuluu piirin eri sosiaalisten medioiden päivittäminen, sisällöntuottaminen ja niiden ylläpito sekä aktiivinen kehittäminen (mm. Facebook jaInstagram). Pestissä pääset osaksi viestintäryhmää ja kehittämään piirinviestintää sosiaalisen median näkökulmasta. Somevastaava osallistuuviestintäryhmän kokouksiin ja toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen.

Pestissäsisaat tukea viestintäryhmän puheenjohtajalta.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Somevastaavanpestiin vaaditaan erilaisten sosiaalisen median kanavien tuntemista ja niidenkäytön hallintaa. Lisäksi vaaditaan kokemusta viestinnän toteuttamisestavähintään lippukuntatasolta. Somevastaavan tulee seurata partiomediaamonipuolisesti ja jakaa oleellinen sisältö piirin kanavissa.

YSP-kurssinkäymisestä on hyötyä pestin suorittamisessa.

Painotus

· Viestintä

· Markkinointi

· Yhteiskunnallinen vaikuttaminen


Täytä hakemus