Ledarstödsgruppen, gruppmedlem som jobbar med trivselfrågor

Uppdragets innehåll i korthet:

Teamet arbetar enligt devisen "Scouting är en hobby som du valt, det är något roligt du vill göra på din fritid".

I det här uppdraget får du jobba med att främja trygg, jämlik och inkluderande scouting för alla. Vi vill att kårerna ska ha de verktyg och det stöd som behövs för att kunna erbjuda alla medlemmar en trygg hobby, och att alla evenemang och all verksamhet i förbundet ska vara trygg och inkluderande, och att alla ska känna sig välkomna.

Du får i uppdraget vara med och stöda kårer och staber i trivselfrågor. Vi följer upp varför scouter slutar i verksamheten, och granskar verksamheten ur ett trivselperspektiv. Vi uppmuntrar kårer och staber att använda planen för respektfullt beteende i sin verksamhet, och jobbar för att alla ledare i förbundet ska ha gått webbutbildningen Tryggt tillsammans. Vi stöder kårernas trygghetspersoner och arbetar för att det i varje kår finns en trygghetsperson som känner till vad uppdraget går ut på. Vi bidrar med och skapar tips och material för att skapa en god gruppanda.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Uppdraget kräver (i tid):

Möten med gruppen hålls ca en gång per månad, med undantag för sommaren. Arbetet mellan mötena kan kräva några kvällar i månaden, ibland även veckoslut. Utöver gruppmötena kan mindre projekt kräva en del tid beroende på vad gruppen jobbar för.

Vad förväntar vi oss av dig?

  • Du är intresserad av att jobba för att scoutingen ska vara en trivsam och trygg hobby för alla
  • Du är empatisk och anser att alla scouter är lika värda och välkomna i verksamheten
  • Du är aktiv, ansvarstagande och samarbetsvillig
  • Du är med och marknadsför gruppens arbete (t.ex. på scoutledarträffar)
  • Du har nya idéer och tankar samt en vilja av att jobba för scoutingen, dess värderingar och världsfred
  • När du bär FiSSc förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet och insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

  • Möjligheten att skapa nya kontakter inom vår organisation 
  • Möjlighet att få påverka i trivselfrågor i förbundet 
  • Utmana dig själv och utveckla dina ledarskapsfärdigheter 
  • Påverka förbundets verksamhetsrutiner och handlingssätt 

Täytä hakemus