HP Seikkailijavastaava

Seikkailijaikäkauden vastaava toimii osana ikäkausijaostoa ja vastaa erityisesti piirin seikkailijakilpailujen organisoinnista sekä tukee tapahtuman järjestäjiä.

Ikäkausijaosto kokoontuu tarpeen mukaan, kokousajoista ja –paikoista voidaan sopia yhdessä neuvotellen. Myös etäosallistuminen jaoston kokouksiin on mahdollista. Kokouksien lisäksi mahdolliset tapahtumien suunnittelut, palaverit ja projektit vievät aikaa. Ikäkausijaoston jäsenillä on myös läsnäolo-oikeus piirin kasvatusryhmän kokouksissa (n. 1 krt/kk), mutta näihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Pestin pituus on kaksi vuotta. Seikkailijavastaavan lähimpänä tukena on ikäkausijaoston puheenjohtaja sekä partiotoimistolla vastaava työntekijä, joka auttaa käytännön järjestelyissä.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Seikkailijavastaavana olet kiinnostunut ikäkausitoiminnasta ja tunnet erityisesti partion seikkailijaohjelmaa. Pystyt sitoutumaan ikäkausijaoston tapaamisiin sekä erillisiin projekteihin. Lisäksi olet kiinnostunut kehittämään piirin seikkailijatoimintaa.

Lisätiedot

Ikäkausijaoston puheenjohtaja Anne Taljavaara-Gore (anne.taljavaara@partio.fi)

Ohjelmakoordinaattori Sara Heinonen (p. 0503110917, sara.heinonen@partio.fi)

Täytä hakemus