HP Piirilehden päätoimittaja

Täplä on Hämeen Partiopiirin jäsenlehti, joka ilmestyy vuoden 2023 alusta pelkästään verkkomediana osoitteessa tapla.fi.
Täplän päätoimittajana pääset suunnittelemaan sisältöjä verkkomediaan, kehittämään sen toimintaa ja koko Hämeen Partiopiirin viestintää.
Päätoimittajan pestissä keskeisenä tehtävänä on verkkomedian vuosisuunnittelu ja sen toteutumisen varmistaminen.
Pesti on hyvä mahdollisuus päästä tekemään oppimaan uutta sekä kehittämään piirin verkkomediaa ja viestintää yleisesti. Pestiin kuuluvat tehtävät:
 • Johtaa ja tukea Täplä-verkkomedian toimituskuntaa
  • Kokousten valmistelu ja johtaminen
 • Tehdä verkkomedian vuosisuunnitelma ja varmistaa sen toteutus
 • Toimituskunnan tukeminen sisältöjen tekemisessä
 • Palautteen antaminen toimittajille
 • Verkkomedian toimitukselliset tehtävät
 • Juttujen editointi ja oikoluku
 • Juttujen syöttäminen verkkomediaan
 • Hämeen Partiopiirin viestintä- ja markkinointiryhmään kuuluminen
 • Osallistuminen ryhmän kokouksiin n. 1 krt/kk
 • Osallistuminen kaksi kertaa vuodessa laajennetun viestintä- ja markkinointiryhmän kokouksiin (kesä- ja joulukokoukset)
 • Osallistuminen piirin luottamushenkilöille tarkoitettuihin tapahtumiin: luottispäivä ja luottisseminaari ja mahdolliset muut jaostojen puheenjohtajille tarkoitetut tapaamiset/kokoukset.
 • Toimituskunnan jäsenten pestaaminen ja tukeminen
 • Piirin viestinnän ja markkinoinnin sekä verkkomedian toimituskunnan kehittäminen
 • Tukee omalta osaltaan piirin viestinnän tavoitteiden ja toimintasuunnitelman toteutumista
Pesti kestää lähtökohtaisesti 2 vuotta. Pestissä tukea saa viestinnästä ja markkinoinnista vastaavalta hallituksen jäseneltä sekä koko viestintä- ja markkinointiryhmältä. Piirin luottistapaamisissa tutustutaan toisiin luottiksiin, kouluttaudutaan ja suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa. Lisäksi pestissä on oikeutettu osallistumaan piirin kustantamana pestiä tukevaan koulutukseen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Täplän päätoimittajalta odotetaan kiinnostusta verkkomediaa ja kirjoittamista kohtaan, sitoutumista jaoston toimintaan ja piirin viestinnän kehittämiseen. Hyvä suomenkielen taito on eduksi.

Lisätiedot

Roosa Mäntyneva, roosa.mantyneva@partio.fi

Täytä hakemus