HP piirilehden päätoimittaja tai päätoimittajapari

Etsimme Hämeen Partiopiirin Täplä-jäsenlehdelle päätoimittajaa tai päätoimittajaparia vapaaehtoistyöhön. Päätoimittaja johtaa Täplä-jäsenlehden toimituskuntaa ja toimituskunnan toimintasuunnitelman toteuttamista. Lehteä tekee vapaaehtoisista partiolaisista muodostuva toimituskunta yhteistyössä toimistolla työskentelevän tiedottajan kanssa. Lehteä tehdään tiiviissä yhteistyössä Hämeen Partiopiirin muiden viestinnän ja markkinoinnin tekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.

Päätoimittajana johdat ja tuet toimituskuntaa sisältöjen tekemisessä. Päätoimittaja vastaa lehden toimituksellisista tehtävistä (esim. juttujen editointi ja oikoluku). Päätoimittaja muun muassa valmistelee ja johtaa ryhmän kokoukset, tukee ja antaa palautetta sekä huolehtii toimituskunnan kouluttamisesta tarpeen mukaan.

Päätoimittajan tukena on piirin tiedottaja. Päätoimittajat, toimituskunta ja tiedottaja ideoivat yhdessä sisältöjä Täplä-lehteen. Viime kädessä tiedottaja vastaa lehden sisällöistä. Päätoimittajille ja toimituskunnalla on vahva asiantuntemus lukijoita kiinnostavista aiheista ja näin tärkeä rooli lehden sisältöjen ideoinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Toimituskunta kokoustaa vähintään kunkin numeron suunnittelun tiimoilta. Kokoukset ovat pääsääntöisesti Tampereen Partiotoimistolla, mutta yleensä myös etäosallistuminen on mahdollista.

Päätoimittajat kuuluvat Hämeen Partiopiirin viestintä- ja markkinointiryhmään. Ryhmä kokoustaa n. 1 krt/kk. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa on laajennetun viestintä- ja markkinointiryhmä kokous, johon osallistuvat kaikkien jaostojen johtajat ja jäsenet. Viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtaja sekä tiedottaja toimivat tukena pestissä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kokonaisuudessaan pestin hoitamiseen kuluu vaihtelevasti noin 5–20 h/kk. Pestissä toimiminen edellyttää aiempaa johtamiskokemusta, organisointikykyä, viestinnällistä osaamista, ideoita ja yhteistyökykyä. Päätoimittajalla tulee olla intoa kehittää Hämeen Partiopiirin jäsenlehteä printissä ja verkossa.

Päätoimittaja pestaa ja perehdyttää toimituskunnan uudet jäsenet ja tukee sitä, että jokainen toimituskunnassa saa mielekkään ja motivoivan vapaaehtoiskokemuksen. Päätoimittaja kehittää toimituskunnan toimintaa ja tukee viestinnän tavoitteiden ja toimitussuunnitelman toteutumista.

Pestissä aloittamisen aikataulusta voidaan sopia. Päätoimittaja sitoutuu lähtökohtaisesti toimimaan pestissä kaksi vuotta.

Täplä-lehti ilmestyy painettuna lehtenä neljä kertaa vuodessa sekä jatkuvasti verkossa osoitteessa tapla.fi.

Kerro hakemuksessasi mitä olet aiemmin tehnyt ja miksi haluat Täplän päätoimittajaksi.

Lisätiedot


Täplä-lehti on Hämeen Partiopiirin jäsenlehti, jossa syvennytään erilaisiin partiolaisia koskettaviin teemoihin, tarjotaan vinkkejä toimintaan ja tuodaan monipuolisesti esille hämäläisiä tapahtumia ja asioita. Lehti toteuttaa sille asetettuja tavoitteita sekä viestinnän ja markkinoinnin tavoitteita. Lehden tarkoitus on nostaa harrastusylpeyttä ja innostaa jäseniä. Pestissä pääsee isosti vaikuttamaan siihen, miltä hämäläinen partio näyttää jokaiseen jäsenkotiin postitettavassa lehdessä ja verkkomediassa. Lehden kohderyhmää ovat jäsenistön lisäksi jäsenten huoltajat.

Hakijoihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Hakemuksia käsitellään myös hakuaikana.

Lisätietoa päätoimittajan pestistä:

Johanna Kalliomaa
Täplän päätoimittaja (printti)

Riina Aspila
Täplän päätoimittaja (verkko)

Täytä hakemus