HP Partiokamuvastaava

Partiokamuvastaava on Hämeen Partiopiirin moninaisuusjaoston jäsen ja osallistuu moninaisuusjaoston kokouksiin ja työskentelyyn.

Partiokamuvastaavan tehtävät:

Vastata Hämeen Partiopiirin partiokamutoiminnasta ja sen kehittämisestä,yhdessä moninaisuusjaoston kanssa. Ja ylläpitää piirin partiokamurekisteriä (partiokamupankki).

Partiokamuvastaava vastaa piirin partiokamukoulutuksista, toimii lippukuntien partiokamujen tukihenkilönä ja pitää yhteyttä piirin sidosryhmiin partiokamuasioissa.

Vastaa partiokamuasioita koskevasta tiedotuksesta yhdessä piirintiedottajan kanssa.

Edistää moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta Hämeen partiopiirissä ja sen lippukunnissa.

Partiokamuvastaavan tukena ovat piirin moninaisuusjaosto, piirin lippukuntatuen ryhmän puheenjohtaja, piiritoimisto ja SP:n moninaisuusryhmä


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pakolliset koulutukset:

Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus

Partiokamukoulutus, voi suorittaa pestin alettua


Pestiä tukevia koulutuksia:

Partiojohtajan peruskurssi

Kuksa-koulutus

O-365-koulutus

Ensiapu I & II

Henkinen ensiapu

Ko-Gi

Partiokamuvastaavan on pystyttävä käyttämään aikaansa tarpeellisissa määrin tehtävien sujuvaan hoitamiseen.


Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antaa HP Moninaisuusjaoston puheenjohtaja Riikka Salo @partio.fi

Täytä hakemus