HP Osaamisvastaava

Oletko sinä piirin ensimmäinen osaamisvastaava?

Osaamisvastaava on uusi pesti, jossa pääset auttamaan partiolaisia tunnistamaan ja saamaan tunnustusta partiossa hankitusta osaamisesta.

Partiossa opimme tekemällä, kasvamalla ja kehitymme nousujohteisesti. Partion johtamiskoulutusjärjestelmä on erinomainen, jonka kurssit ovat opintopisteytettyjä ja joiden todistuksista on konkreettista hyötyä partion lisäksi ainakin opiskeluissa ja työelämässä. Kuitenkin valtaosa partiolaisten osaamisesta syntyy kurssien ulkopuolella lippukuntien ja piirien arjessa. Tästä syystä on luotu osaamisvastaavan pesti.

Mitä osaamisvastaava tekee?

Osaamisvastaava on osa aikuis- ja luottisryhmää ja vastaa piirin osaamisasioista. Osaamisvastaava huolehtii osaamisen näkymisestä piirin tapahtumissa ja viestinnässä. Välittää tietoa ajantasaisista osaamisasioista ja materiaaleista piiriluottiksille ja lippukunnille. Toimii osaamisasioissa linkkinä lippukuntien, piirin ja SP:n välillä. Osallistuu SP:n osaamisverkoston osaamisvastaaville järjestämiin tapaamisiin ja koulutuksiin. Käsittelee saapuneita osaamismerkkihakemuksia piirissä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti sopii sekä aikuiselle, että vaeltajaikäiselle, joka on kiinnostunut osaamisasioista ja niiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Mikäli kiinnostuit tai heräsi kysyttävää, laita reippaasti viestiä aikuis- ja luottisryhmän puheenjohtajalle Tina Dahlgren (tina.dahlgren@partio.fi tai 040 5365 091) tai vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsenelle Turkka Salolle (turkka.salo@partio.fi) 

Täytä hakemus