HP Ohjelmavalmentaja

Ohjelmavalmentajana pääset tukemaan lippukuntien ohjelmatoimintaa - valmentajana olet lippukunnassa toimivien johtajien sparraaja ja valmennat heitä tekemään lippukunnasta aina vain paremman ja toimivamman.

Ohjelmavalmentajan keskeisenä tehtävänä on tukea partio-ohjelman järjestämistä lippukunnissa.

Tämä pesti on hyvä mahdollisuus olla lähellä käytännön partiota mutta ei ihan kiinni viikkotoiminnassa.
Valmentajat järjestävät alueellaan 2-4 aluetapaamista vuosittain sekä pitävät yhteyttä lippukuntiin säännöllisesti puheluin, viestein ja käynnein ja ovat tietoisia lippukuntienkuulumisista.
Oman ajankäyttönsä pystyy suunnittelemaan pääosin itse.
Valmentajan tukena ovat toiset valmentajat, valmentajavastaavat, lippukuntatuen muut luottamushenkilöt sekä partiotoimiston työntekijät.
Suomen Partiolaiset järjestää valmentajakoulutuksen, jonka Hämeen Partiopiiri kustantaa.
Vuosittain järjestämme 2-3 valmentajatapaamista ja lisäksi toivomme valmentajien osallistuvan piiriluottisten toimintaan.

Valmentajat toimivat omilla alueillaan, joita on Hämeen Partiopiirissä 11, ja ovat osa piirin lippukuntatuen toiminnanalaa. Alueen valmentajatiimiin kuuluu lippukuntavalmentaja, ohjelmavalmentaja ja pestausvalmentaja.
Isommilla alueilla kaikkia valmentajia on kaksi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ohjelmavalmentajan tulee olla aikuinen, ikää 23 + v

Hyvä ohjelmavalmentaja osaa kuunnella, kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa. Hänellä on taito ja mielenkiinto kohdata erilaisia ihmisiä sekä ongelmanratkaisukykyä ja valmiutta tukea lippukuntia erilaisissa haasteissa.

Valmentajalla tulee myös olla kokemusta erilaisista partiopesteistä lippukunnassa.


Lisätiedot

Ohjelmavalmentajavastaava Anna-Mari Martikainen, p. 040 706 0046
Ohjelmavalmentajavastaava Anna Oksman, p. 0400 859 436

Täytä hakemus