HP Moninaisuusjaoston jäsen

Moninaisuusjaoston jäsen...

·            Osallistuu jaoston kokouksiin ja muuhuntyöskentelyyn

·            Osallistuu jaoston toiminnan suunnitteluun jakehittämiseen

·            Toimii yhdessä jaoston muiden jäsenten kanssalippukuntien tukena moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä

·            Kehittää itseään moninaisuuden osa-alueilla: erityistätukea tarvitsevat, maahanmuuttajataustaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistötsekä heikossa sosiaalisessa asemassa olevat

·            Tukee jaoston muita jäseniä kaikissa moninaisuuteenliittyvissä kysymyksissä

·            Edistää moninaisuutta ja yhdenvertaisuuttaHämeenpartiopiirissä ja sen lippukunnissa

·            Jaoston jäsen on pestissään aloitteellinen,aktiivinen ja vastuullinen moninaisuustoimija 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Moninaisuusjaoston jäsen osallistuu jaoston kokouksiin ja muuhuntyöskentelyyn

Moninaisuusjaoston jäsenellä tulee olla Suomen Partiolaiset – FinlandsScouter ry:n jäsenmaksu maksettuna

Moninaisuusjaoston jäsenen on pystyttävä käyttämään aikaansa tarpeellisissamäärin tehtävien sujuvaan hoitamiseen

Moninaisuusjaoston jäsenen pestin kesto on 2 vuotta kerrallaan


Osaaminen ja koulutus

Pakollinen koulutus:

Turvallisesti yhdessä –verkkokoulutus

Suositeltavia koulutuksia:

Partiojohtajan peruskurssi

Kolmiapila-Gilwell -koulutus

Kuksa-koulutus

O-365-koulutus

Ensiapu I & II

Henkinen ensiapu


Lisätiedot

Tuki Moninaisuusjaoston jäsenelle

Moninaisuusjaoston jäsenen tukena ovat jaoston puheenjohtaja,moninaisuusjaoston jäsenet, piirin lippukuntatuen ryhmän puheenjohtaja,piiritoimisto ja SP:n moninaisuusryhmä

Raportointi

Moninaisuusjaoston jäsen on vastuussa toiminnastaan moninaisuusjaostolle ja moninaisuusjaoston puheenjohtajalle

Täytä hakemus