HP Meripartio-ohjaaja

Hämeen partiopiirin meripartio-ohjaajan tehtäviin kuuluu johtaameripartiojaostoa, jonka kanssa yhteistyössä kehitetään alueenmeripartiotoimintaa. Pestiin kuuluu myös vesillätapahtuvan partiotoiminnan turvallisuuden valvominen ja ylläpitäminen esim.ohjaajatodistusten sekä tarvittavien koulutusten järjestelyn kautta.


Meripartio-ohjaaja on osa piirin kasvatusryhmää, joka kokoustaanoin kerran kuussa (kokous 2h). Jaoston kokouksia on myös noin kerran kuussa(kokous 2h).Kokousten lisäksi meripartio-ohjaaja osallistuuvuosittain järjestettävälle Veneenohjaaja-kurssille (2 x vklp) sekämuihin meripartio-tapahtumiin. Pestin kautta ollaan tarvittassa yhteydessä muihin piirin toimijoihin sekä SP:nmeripartioryhmään, ja osallistutaan mahdollisesti järjestettävään Meripartiojohtajapäivät-tapahtumaan.

Pestin pituus on 2 vuotta, ja se alkaa kevään 2023 aikana.Meripartiovastaavan lähimpänä tukena on ohjelmaryhmän puheenjohtaja sekäPartiotoimistolla ohjelmasta vastaava työntekijä, joka auttaa käytännönjärjestelyissä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Meripartio-ohjaana pestiin hakevalta odotetaan kiinnostusta meripartiotoimintaa kohtaan, kokemusta meripartiotoiminnasta sekä sitoutumista piirin meripartiotoimintaan.


Lisätiedot

Emilia Pöyry, emilia.poyry(at)partio.fi 

Täytä hakemus