HP Meripartio-ohjaaja

Hämeen partiopiirin meripartio-ohjaajan tehtäviin kuuluu johtaa meripartiojaostoa, jonka kanssa yhteistyössä kehitetään alueenmeripartiotoimintaa. Pestiin kuuluu myös vesill ätapahtuvan partiotoiminnan turvallisuuden valvominen ja ylläpitäminen esim. ohjaajatodistusten sekä tarvittavien koulutusten järjestelyn kautta.


Meripartio-ohjaaja on osa piirin kasvatusryhmää, joka kokoustaa noin kerran kuussa (kokous 2h). Jaoston kokouksia on myös noin kerran kuussa (kokous 2h). Kokousten lisäksi meripartio-ohjaaja osallistuu vuosittain järjestettävälle Veneenohjaaja-kurssille (2 x vkl) sekä muihin meripartio-tapahtumiin. Pestin kautta ollaan tarvittaessa yhteydessä muihin piirin toimijoihin sekä SP:n meripartioryhmään, ja osallistutaan mahdollisesti järjestettävään Meripartiojohtajapäivät-tapahtumaan.

Pestin pituus on 2 vuotta, ja se alkaa kevään 2023 aikana. Meripartiovastaavan lähimpänä tukena on ohjelmaryhmän puheenjohtaja sekä Partiotoimistolla kasvatuksesta vastaava työntekijä, joka auttaa käytännönjärjestelyissä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Meripartio-ohjaajan pestiin hakevalta odotetaan kiinnostusta meripartiotoimintaa kohtaan, kokemusta meripartiotoiminnasta sekä sitoutumista piirin meripartiotoimintaan.


Lisätiedot

Emilia Pöyry, emilia.poyry(at)partio.fi 

Täytä hakemus