HP Meripartio-ohjaaja

Hämeen Partiopiirin meripartio-ohjaajan pesti on avoinna!

Pestin päätehtäviä ovat meripartiokasvatuksen mahdollistaminen, lippukuntien tukeminen,turvallisuuden edistäminen, ohjaajantodistukset, toimiminen linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä sekä koulutusten järjestäminen/organisointi.

Piirin meripartio-ohjaaja koordinoi turvallisuusohjeiden mukaista partiotoimintaa vesillä ja vastaa siihen liittyvien kirjausten tekemisestä.

  • Tekee yhteistyötä SP:n meripartioryhmän nimeämän piirikummin kanssa.
  • Toimii linkkinä SP:n meripartioryhmän sekä piirin lippukuntien välillä.
  • Edistää meripartiotoiminnan turvallisuutta piirin alueella ja viestii piirissä toimivalle meripartiolaisten verkostolle turvallisuuteen liittyvistä asioista.
  • Kannustaa ja tukee lippukuntia turvallisen toimintakulttuurin kehittämisessä.
  • Varmistaa, että piirissä järjestettävät meripartion koulutusjärjestelmän mukaiset kurssit toteutuvat ja vastaavat niille laadittuja kriteerejä.
  • Käsittelee ja myöntää ohjaajatodistukset saaristovesialueelle.
  • Partioalusten katsastusjärjestelmän tuntemus, siitä tiedottaminen ja aluskatsastusten toteutumisen tilastointi ja seuranta.
  • Ylläpitää aktiivisesti meripartiolaisten vuorovaikutteista verkostoa alueellisesti. Huolehtii, että kaikki piirissä partiotoimintaa vesillä mahdollistavat henkilöt pääsevät osaksi verkostoa.
  • Edustaa meripartiotoimintaa piirin ohjelmaryhmässä ja sen kokouksissa (n. 1krt/kk)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatimuksia ovat PJ-peruskurssi, kokemus meripartiotoiminnasta/veneilystä, SP:n meripartio-koulutusohjelman ja turvallisuusohjeiden tuntemus sekä kiinnostuspiirin meripartiotoiminnan kehittämiseen.


Lisätiedot

Piirin meripartiojaostossa ei ole ollut aktiivista toimintaa muutamaan vuoteen ja nyt siihen on tarkoitus tehdä muutos. Meripartio-ohjaaja tulee toimimaan pestissään (ja jaostossa) aluksi yksin, tukenaan toki ohjelmaryhmä sekä piirin työntekijä. Tulevaisuudessa kiinnostuksen mukaan meripartiojaoston kokoa voi lähteä kasvattamaan myös muilla tekijöillä, mutta lähtökohtaisesti tärkeitä on ylipäätään aktivoida meripartiotoiminnan näkyminen piirin ja lippukuntien toiminnassa. Piirin alueella toimii kaksi aktiivista aluetta, missä toteutetaan partiotoimintaa vesillä paikalliset olosuhteet huomioiden.

Täytä pestihakemus, jos tehtävä kiinnostaa! 

Lisätietoja pestistä saat piirin ohjelmaryhmästä (jesse.heiskanen@partio.fi) tai ohjelmakoordinaattorilta (sara.heinonen@partio.fi)

Täytä hakemus