HP Markkinointijaoston puheenjohtaja

Markkinointijaoston puheenjohtajana pääset suunnittelemaan, koordinoimaan ja toteuttamaan Hämeen Partiopiirin markkinointia.

Markkinointijaoston puheenjohtajan pestissä keskeisenä tehtävänä on markkinoinnin organisointi sekä lippukuntien markkinointitoimenpiteiden tukeminen.

Pesti on hyvä mahdollisuus päästä tekemään markkinointia, oppimaan uutta sekä kehittämään piirin markkinointiviestintää. Pestiin kuuluvat tehtävät:
  • Osallistuminen pestiin liittyviin kokouksiin. Kokouksiin osallistuminen on mahdollista etänä (pois lukien kesä ja joulu kokoukset):
  • Markkinointijaoston kokoukset (2–4 krt vuodessa). Puheenjohtaja valmistelee markkinointijaoston kokoukset ja lähettää markkinointijaoston jäsenille esityslistan etukäteen.
  • Viestintäryhmän kokouksiin (noin 1krt/kk) sekä viestinnän yhteisiin kesäkokoukseen sekä joulukokoukseen.
  • Piirin luottamushenkilöille tarkoitetut tapahtumat: luottispäivä ja luottisseminaari ja mahdolliset muut jaostojen puheenjohtajille tarkoitetut tapaamiset/kokoukset.
  • Sekä muut mahdolliset markkinointikampanjoihin ja -tempauksiin liittyvät kokoukset
  • Puheenjohtaja vastaa markkinointijaoston asioiden esittelystä viestintä- ja markkinointiryhmän kokouksissa sekä toimii linkkinä ryhmän ja jaoston välillä.
  • Puheenjohtaja vastaa viestinnän alaisten koulutusten organisoinnista. Hänen ei välttämättä tarvitse toimia näiden kurssien/tapahtumien johtajana/kouluttajana.
Pesti kestää lähtökohtaisesti 2 vuotta ja pestiä voidaan toteuttaa myös paripestinä. Pestissä tukea saa sekä piirin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijalta ja vastaavalta hallitusjäseneltä. Tukea pestissä toimimiseen antaa myös osallistumiset Suomen Partiolaisten viestintä- ja markkinointikoulutuksiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Markkinointijaoston puheenjohtajalta odotetaan kiinnostusta markkinointia ja viestintää kohtaan, kokemusta markkinoinnista ainakin jonkun verran sekä sitoutumista jaoston toimintaan ja piirin markkinoinnin kehittämiseen.

Lisätiedot

Roosa Mäntyneva, roosa.mantyneva@partio.fi

Täytä hakemus