HP Lippukuntavalmentaja

Lippukuntavalmentajana pääset tukemaan lippukuntien toimintaa valmentamallajohtajia tekemään lippukunnista aina vain paremman ja toimivamman. 

Lippukuntavalmentajankeskeisenä tehtävänä on tukea lippukunnan kokonaisuuden ja hallinnonjohtajista. 

Valmentajat toimivat omillaalueillaan, joita on Hämeen Partiopiirissä 11, ja ovat osa piirinlippukuntatuen toiminnanalaa. Valmentajatiimiin kuuluu lippukuntavalmentaja,ohjelmavalmentaja ja pestausvalmentaja. Isommilla alueilla kaikkia valmentajiaon kaksi. Valmentajat järjestävät alueellaan 2-4 aluetapaamista vuosittain sekäpitävät yhteyttä lippukuntiin säännöllisesti puheluin, viestein ja käynnein jaovat tietoisia lippukuntien kuulumisista.  Oman ajankäyttönsä pystyysuunnittelemaan pääosin itse.  Hyvä valmentaja osaa kuunnella, kysyä,kyseenalaistaa ja haastaa. Hänellä on taito ja mielenkiinto kohdataerilaisia ihmisiä sekä ongelmanratkaisukykyä ja valmiutta tukea lippukuntiaerilaisissa haasteissa. Valmentajalla tulee myös olla kokemusta erilaisistapartiopesteistä lippukunnassa.  

Valmentajan tukena ovat toisetvalmentajat, valmentajavastaavat, lippukuntatuen muut luottamushenkilöt sekäpartiotoimiston työntekijät. Suomen Partiolaiset järjestäävalmentajakoulutuksen, jonka Hämeen Partiopiiri kustantaa. Vuosittainjärjestämme 2-3 valmentajatapaamista ja lisäksi toivomme valmentajienosallistuvan piiriluottisten toimintaan. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Lippukuntavalmentajan tulee olla aikuinen, ikää  23 + v

Hyvä lippukuntavalmentaja osaa kuunnella,kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa. Hänellä on taito ja mielenkiinto kohdata erilaisia ihmisiä sekä ongelmanratkaisukykyä ja valmiutta tukea lippukuntia erilaisissa haasteissa. 

Valmentajalla tulee myös olla kokemusta erilaisista partiopesteistä lippukunnassa. 


Lisätiedot

Lippukuntavalmentajavastaava Heidi Hietaniemi p. 040 744 7053
Lippukuntavalmentajavastaava Reetta Kaipia p. 040 521 4624

Täytä hakemus