HP Koulutusryhmän jäsen, vastuualueena verkkokoulutus

Piirin koulutusryhmä hakee joukkoonsa kahta verkkokoulutuksista kiinnostunutta jäsentä.

Tällä hetkellä piirin koulutusryhmä toteuttaa monimuotoisia koulutuksia, joissa osa koulutuksesta suoritetaan Moodlessa. Vuoden 2020 alussa tarkoituksena on tuottaa piirien välisenä yhteistyönä Moodleen uusia verkkokoulutusmoduuleita, lähtien liikkeelle kasvatuksen moduuleista. Haemme ryhmään erityisesti näiden verkkokoulutusmoduulien suunnittelusta ja toteuttamisesta kiinnostuneita jäseniä tai työparia. Pestiä voidaan jatkaa sinua kiinnostavaan suuntaan esimerkiksi verkkokoulutusten kehittämisen, monimuotokoulutusten järjestämisen tai muun kouluttamisen parissa.

Pestin kesto on 1-2 vuotta. Tavoitteena on saada ensimmäiset koulutusmoduulit valmiiksi jo kevään 2020 aikana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Minimivaatimuksena on suoritettu partiojohtaja-jatkokoulutus. Lisäksi toivomme sinulla olevan jotakin näistä:
  • kouluttajakokemusta
  • hyvä partio-ohjelman tuntemus
  • pedagogista näkemystä verkkokoulutusten suunnitteluun
  • teknistä osaamista verkkokoulutusten toteuttamiseen
  • halua toteuttaa koulutusmateriaalia moduuleihin Kehitys ja kasvu, Partio-ohjelman perusteet, Ikäkausiohjelman perusteet (tarpoja, samoaja, vaeltaja)
Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden asiantuntija - kiinnostus aiheisiin riittää! Verkkokoulutusten suunnitteluun ja toteutukseen on saatavilla koulutusta ja tukenasi ovat koulutusryhmän muut jäsenet sekä työntekijä.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa Markus Leivuori, markus.leivuori@partio.fi

Täytä hakemus