HP Kohu 2025 staabin jäsen

Kohu järjestetään kesäkuun alussa 2025. Kohu on Hämeen Partiopiirin perinteinen samoajaleiri, joka kokoaa yhteen piirin samoajaikäiset neljän päivän ajaksi. Luvassa osallistujalle on yhdessä tekemistä, unohtumattomia hetkiä ja ennen kaikkea muiden samoajaikäisten kohtaamista.

Tällä kertaa Kohun teemana on ”selviytyjät” eli leirin aikana virkistetään muistia erätaidoista ja päästään toimimaan yhdessä. Teemasta poiketen kurjuutta ei kuitenkaan tarvitse kokea.

Odotamme leirille noin 300 osallistujaa.

Tällä hetkellä haussa ovat Kohun staabipestit, eli osa-alueiden johtajat. Muut pestit aukeavat haettavaksi myöhemmin. Hakuaika staabipesteihin päättyy 01.08. Pestit täytetään sopivan henkilön löydettyä, eli laita rohkeasti hakemus tulemaan!

Staabipestien tehtävät painottuvat aikaan ennen tapahtumaa. Pesti alkaa syksyn 2024 alkupuolella. Pesti vaatii sinulta aikaa viikoittain ja staabin kokouksia pidetään noin 1–2 kertaa kuussa.

Pestiantaa sinulle:

 • Huikean partiokokemuksen
 • Rennon ja osaavan tiimin
 • Johtamiskokemusta piiritason ikäkausileiristä

Kohu 2025 ViMa johtaja/johtajapari (valittu)

Viestintä- ja markkinointijohtajana (tai johtajaparina) vastaat leirin viestinnästä ja markkinoinnista ja johtaa projektin viestintä- ja markkinointitiimiä. Tehtäviin kuuluu oman tiimin rekrytointi sekä mahdollinen yhteistyö HP:n ViMa-tiimin kanssa. Vastuullasi on leirin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus.

ViMa tekee aktiivisesti yhteistyötä kaikkien projektin osapuolten kanssa. ViMan osa-alueita ovat Kohun visuaalinen ilme, sosiaalisen median eri kanavat, kuvaaminen, osallistujaviestintä, nettisivut ja projektin kumppanuudet yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa.

Kohu 2025 Ohjelmajohtaja/johtajapari

Ohjelmajohtajana tai johtajaparina pääset rekrytoimaan oman tiimisi, suunnittelemaan innostavaa, kehittävää ja samoajien ikäkauden huomioon ottavaa leiriohjelmaa yhdessä tiimisi kanssa. Leiriohjelma sisältää ohjelmalaaksot, yhteiset ohjelmat ja muun leirin aikana tapahtuvan ohjelman.

Leirin teemana on selviytyjät -ohjelma, ja ohjelman painotuksessa olisi tarkoitus painottua erätaidot sekä leiriläisten yhteisöllisyys. Kuitenkin ohjelma saa ja pitää olla monipuolista, jotta kaikille leiriläisille löytyy sopivaa tekemistä.

Ohjelmajohtaja(t) toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien muiden osa-alueiden johtajien kanssa.

Kohu 2025 Osallistujajohtaja (valittu)

Osallistujajohtaja huolehtii leiriarjen sujuvuudesta, esim. Alaleirit, aikataulut, leiritoimisto.

Kohu 2025 Talousjohtaja

Talousjohtaja on vastuussa projektin budjetista, hankinnoista ja niiden koordinoimisesta ja kumppanuuksista yhteistyössä ViMan ja muiden osa-alueiden kanssa. Talousjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä HP:n kasvatuksesta vastaavan työntekijän kanssa. Tehtävään kuuluu myös tarvittaessaoman tiimin jäsenten rekrytointi.

Kohu 2025 Turvallisuusjohtaja tai johtajapari

Turvallisuusjohtajan (tai johtajaparin) tehtävänä on mahdollistaa oman tiiminsä kanssa tapahtuman sujuvuus ja osallistujien sekä tekijöiden turvallisuus tapahtumassa. Johtaja rekrytoi oman tiiminsä, jossa toimii järjestyksenvalvonnan ja leirisairaalan osaajia.

Kohu 2025 Huoltojohtaja (valittu)

Huoltojohtaja vastaa oman tiiminsä rekrytoinnista ja leirin fasiliteettien sekä palveluiden suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Huoltojohtaja vastaa ja tukee siinä, että eri osa-alueilla on tarvittavat fasiliteetit käytössään leirialueella. Osa-alue toimii yhteistyössä muiden osa-alueiden, erityisesti turvan, talouden ja ohjelman kanssa. Myös leirin logistiikka on huoltojohtajan vastuulla.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kohu 2025 ViMa johtaja/johtajapari

 • Aiempi viestinnän ja markkinoinnin osaaminen tai halu oppia niistä lisää
 • Hyötyä on YSP-koulutuksesta tai muusta vastaavasta

Kohu 2025 Ohjelmajohtaja/johtajapari

 • Aikaisempi osaaminen ohjelman järjestämisestä isolle joukolle tai halu oppia siitä lisää
 • Visio teeman mukaisesta ohjelmasta
 • Samoajaohjelman ja -ikäkauden tuntemus
Osallistujajohtaja

 • Kokemus tai osaaminen aikatauluttamisesta ja leiriarjen organisoimisesta
Kohu 2025 Talousjohtaja
 • Budjetointiosaamista
 • Kykyä hallita isojakin kokonaisuuksia

Kohu2025 Turvallisuusjohtaja tai johtajapari

 • Kokemusta partiotapahtuman ensiapu-, viranomais- ja järjestyksenvalvontatarpeista

Kohu2025 Huoltojohtaja

 • Aiempi kokemus tapahtumien palveluiden järjestämisestä
 • Isojen kokonaisuuksien organisointi ja hallinta

Lisätiedot

Pestit haetaan pestikoneen kautta.

Jos pestiä haetaan yhdessä parin kanssa, jättävät molemmat oman hakemuksen ja mainitsevat hakemuksessaan kenen kanssa pestiä hakevat.  

Pestit täytetään sopivien hakijoiden löydyttyä, toimi siis ripeästi! Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.  

Kerrothan hakemuksen lisätietokohdassa aikaisemmasta kokemuksestasi, josta voisi olla hyötyä pestiin liittyen. 

Lisätietoja pesteistä antavat leirinjohtajat:  

Inka Kiuru: inka.kiuru(a)partio.fi 

Suvi-Maria Saikkala: suvimaria.saikkala(a)partio.fi  

Täytä hakemus