Hile 2021 – Ikäkausipäällikköpari

Leirille osallistuvat ikäkaudet seikkailijasta vaeltajaan. Ikäkausipäälliköt auttavat laaksopäälliköitä huomioimaan jokaisen ikäkauden kasvatustavoitteiden toteutumisen. Pesti on paripesti. Toinen päällikkö vastaa seikkailija- ja tarpojaikäkausista, toinen samoaja- ja vaeltajaikäkausista. Ikäkausipäälliköt vastaavat myös kunkin ikäkauden omasta iltaohjelmasta. Ikäkausipäälliköt pestaavat tiiminsä yhdessä ohjelmajohtajien kanssa.

Pestissä pääset kehittämään projektityöskentely- ja pestaustaitojasi, ohjelman järjestämistä sekä syventämään osaamistasi ikäkausiohjelman parissa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tiimityöskentelytaidot, johtamistaidot, ajanhallinta. Laaja partion kasvatustavoitteiden ja ikäkausien tunteminen.

Lisätiedot

Ohjelmajohtajat

Miia Oja, miia.oja@partio.fi

Vilma Helimäki, vilma.helimaki@partio.fi

Täytä hakemus