HEIMOVIESTIN PÄÄTOIMITTAJA

Päätoimittajan tehtävänä on johtaa lehden toimituskuntaa sekä vastata lehden sisällöstä. Lisäksi päätoimittaja kirjoittaa jokaiseen lehteen (4/vuosi) pääkirjoituksen sekä osallistuu tarvittaessa lehden sisällön tuottamiseen. Päätoimittaja osallistuu viestintäryhmän kokouksiin ja toiminnan suunnitteluun sekä toteutukseen aktiivisena osapuolena. Heimoviestin päätoimittaja on valmis kehittämään Heimoviestiä huomioiden sen tärkeyden yhtenä piirin viestintäkanavana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatimuksiin kuuluu Heimoviestin toimituskunnassa sekä piirin viestintäryhmässä aktiivisesti toimiminen ja piirilehden kehitystyö. Lisäksi henkilöllä oltava selkeää kiinnostusta viestintää sekä sen kehittämistä kohtaan.Partiojohtajaperuskurssin suositellaan olevan suoritettu ennen pestin aloittamista. Täytä hakemus