Lippukuntien on nyt hyvä aika ottaa Teams käyttöön

Partio tarjoaa lippukuntien käyttöön Teams -ohjelman. Käyttäminen ei maksa lippukunnalle mitään ja käyttöönotto on helppoa. Nyt on erinomainen aika ottaa Teams lippukunnan käyttöön.

Teamsin käyttöönoton yhtänä isona etuna on se, että kaikki oleelliset ja tärkeät keskustelut voidaan käydä samassa paikassa, ja lippukunnan dokumenttikirjastolle löytyy Teamsista kelpo sijainti.

Käyttöönoton helpottamiseksi järjestetään lippukunnille tarkoitettua koulutus. Koulutuksen jälkeen lippukunnalla on oma Teams, jossa kaikki partio.fi -tunnuksen omaavat lippukunnan johtajiston jäsenet voivat operoida.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti lippukunnan johtokolmikon jäsenille (lpkj, ohjo ja pejo), mutta myös kaikki muut partio.fi -tunnukseen oikeutetut ovat tervetulleita.

Partio.fi -tunnukseen oikeutetut pestit ovat: Akela; Hallituksen jäsen; Hallituksen pj; Joulukampanjapäällikkö; Jäsenrekisterinhoitaja; Lippukunnan ansiomerkkivastaava; Lippukunnanjohtaja; Lippukunnanjohtajan apulainen; Ohjelmajohtaja; Pestijohtaja; Samoajaluotsi; Sampo; Sihteeri; Taloudenhoitaja; Tarpojaluotsi; Tiedottaja; Vaeltajaluotsi; Vastaava akela; Vastaava samoajaluotsi; Vastaava sampo; Vastaava sisujohtaja; Vastaava tarpojaluotsi; Vastaava vaeltajaluotsi.

Käyttölisenssi myönnetään SP:n, piirien ja lippukuntien taloudellisesti ja toiminnallisesti sekä työmäärällisesti merkittävissä luottamustehtävissä toimiville. Kyseessä on siis vuosityömäärällisesti palkattua työntekijää vastaava työmäärä. Lue lisää partion tarjoamista digitaalisista palveluista.

Ilmoittaudu ensin koulutukseen ja saat ohjeita kuinka asia alkaa etenemään.
Koulutukset pidetään Teamsissa:

Lippukunnan on mahdollista tilata myös ihan oma Teams -koulutuksensa. Olkaa siinä tapauksessa yhdessä Petri Loukoon.

Lisätiedot
Petri Louko, aluepäällikkö
p. 050 311 0930, petri.louko@partio.fi