Hämeen ohje lippukuntien tapahtumien järjestämiseen syksyllä 2020

Hämeen Partiopiirin alueella koronatilanne vaihtelee alueittain. Tämän päivän (9.10.2020) tietojen mukaan Päijät-Hämeen alueella ollaan perustilassa, kun taas Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueilla epidemia on kiihtymisvaiheessa. Tässä ohjeessa yleisiä ohjeita piirin kaikille lippukunnille. Tilanteet ja ohjeistukset saattavat muuttua nopeastikin, seuraamme tilannetta ja päivitämme tätä ohjetta tarvittaessa.

Alueittain kannattaa seurata oman alueen sairaanhoitopiirin sekä oman kaupungin/kunnan mahdollisia tarkempia ohjeistuksia:

Jotta partiotoimintaa olisi edelleen mahdollista toteuttaa kasvokkain ja fyysisesti, suosittelemme lippukuntia suunnittelemaan toimintansa niin, että mahdolliset altistumiset ovat rajattavissa pieniin ryhmiin.

Hämeen Partiopiirin tarkennukset valtakunnalliseen ohjeeseen

Tämä ohje täydentää valtakunnallista partion ohjeistusta, jonka löydät osoitteesta: partio.fi/korona

 • Vain täysin terveenä voi osallistua toimintaan – ja tämä koskee myös johtajia.
 • Jos osallistujan perheessä on joku perheenjäsenistä karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.
 • Huolehditaan siitä, että kaikki ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ovat ajan tasalla Kuksassa, jolloin mahdollisessa altistumistilanteessa tiedot osallistujista ovat helposti saatavilla.
 • Jos mahdollista, järjestäkää partiotapahtumat ulkona.
 • Jos tapahtuma on pakko järjestää sisätilassa ja turvavälejä ei voida varmistaa, yli 15-vuotiailla tulee olla kasvosuojukset.
 • Suosittelemme, että isommat lippukuntatapahtumat pidetään toistaiseksi päivätapahtumina, jos osallistujamäärä on yli 50 henkilöä tai tilat eivät mahdollista turvavälejä.
 • Suosittelemme, että isoissa lippukuntatapahtumissa osallistujat jaetaan pienempiin toimintaryhmiin, joissa ruokaillaan ja muutenkin toimitaan muihin ryhmiin sekoittumatta (myös johtajat).
 • Niille henkilöille, jotka ovat useamman ryhmän kanssa tekemisissä, on varattava kasvosuojuksia.
 • Muistetaan käsien säännöllinen desinfiointi, väljyys ohjelmassa ja tekemisessä sekä pienryhmien pitäminen erillään toisista pienryhmistä, jolloin mahdolliset altistumiset saadaan rajattua mahdollisimman pieneen porukkaan.

Jos altistuminen tapahtuu

Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa syksyn aikana käydä niin, että jollain lippukuntasi toimintaan osallistuvalla todetaan koronatartunta ja lippukuntatoiminnassa on tapahtunut altistumisia. Mahdollisille altistuneille asiasta tiedottaa aina viranomainen.

Tärkeintä viestinnässä on, että kenenkään nimiä ei kerrota julkisesti. Turhien huhujen ja huolestumisien välttämiseksi voi kuitenkin olla tarpeen viestiä huoltajille ja lippukunnan jäsenille tilanteesta yleisesti, alla tarkempi ohje.

Mikäli lippukuntasi toiminnassa mukana olevalla todetaan koronatartunta ja mahdollisia altistuksia on tapahtunut, ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: Tommi Nyman, tommi.nyman@partio.fi, 050-311 0919. Tartuntaepäilyistä ei tarvitse piirille raportoida.

Viranomainen saattaa kysyä tartuntatilanteessa altistuneiden partiolaisten huoltajien yhteystietoja (nimi ja puhelinnumero) lippukunnilta, jotka lippukunnan tulee toimittaa viipymättä tartuntatautilain nojalla. Viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistuneista on siis syytä pitää kirjaa.

Toimi näin:

 1. Ole yhteydessä piirin toiminnanjohtajaan: tommi.nyman@partio.fi, 050-311 0919
 2. Altistuneille tiedotetaan asiasta viranomaisten toimesta.
 3. Altistuneet jäsenet noudattavat viranomaisilta saamiaan ohjeita.
  Turhien pelkojen vähentämiseksi lippukunta (esim. lpkj/hallituksen jäsen) voi tarvittaessa tiedottaa tilanteesta muille oleellisille lippukunnan jäsenille. Viestintä voi olla tarpeen esim. samana iltana samassa paikassa kokoontuneille ryhmien jäsenille ja huoltajille tai johtajistolle. Harkitse aina huolella, kuinka laajalle on tarpeen tiedottaa. Viestiin on oltava joko viranomaisen tai tartunnan saaneen/hänen huoltajansa lupa. Viestissä voi kertoa esimerkiksi näin:

”Yhdellä lippukunnan toimintaan osallistuneella partiolaisella on todettu koronavirustartunta. Viranomaiset ovat yhteydessä kaikkiin altistuneisiin, jotka noudattavat saamiaan ohjeita. Muut lippukunnan jäsenet eivät ole altistuneet koronalle. Noudatamme partiotoiminnassa THL:n hygienia- ja turvallisuusohjeita mahdollisimman turvallisen toiminnan järjestämiseksi. Lue lisää partio.fi/korona.”

Kunnioita yksityisyyden suojaa

Samaa ohjetta voi noudattaa koloiltojen, retkien tai lippukunnan tapahtumien kohdalla. Muista kunnioittaa yksityisyyden suojaa myös poikkeusoloissa. Jos tiedotat tapahtuneesta altistuksesta yleisesti, huolehdi siitä, että tartunnan saaneen henkilöllisyyttä ei pysty viestistäsi päättelemään ja että viestintään on viranomaisen tai huoltajan lupa.

Muista myös, että parhaan tekeminen tartuntojen leviämisen estämiseksi riittää: muistuta huoltajia ja johtajakollegojasi siitä, että toimintaan voi osallistua vain täysin terveenä. Hyvä käsihygienia, lähikontaktien välttäminen viikkotoiminnassa ja ulkona tapahtuva toiminta vähentävät tartuntariskiä. Tarjotaan tänäkin syksynä lapsille ja nuorille tärkeä ja turvallinen paikka harrastaa.

Lisätietoja:
Tommi Nyman
toiminnanjohtaja
tommi.nyman@partio.fi
+358 50 3110919