Hämeen Partiopiiri

Hämeen Partiopiiri ry

Partiopiiri on toiminta-alueensa lippukuntien yhteenliittymä, ja se on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen. Piiri on keskusjärjestön edustaja omalla toiminta-alueellaan, joka Hämeen Partiopiirillä ulottuu Sastamalasta Heinolaan ja Multialta Myrskylään. Piiri edistää aktiivisesti suomalaisen partioliikkeen tavoitteita, joita piirit kehittävät yhteisesti keskusjärjestön kanssa Suomen Partiolaisissa.

Piirin tehtävä on tukea lippukuntia

Partiopiirin keskeisin tehtävä on jäsenjärjestöjensä eli lippukuntien toiminnallinen tukeminen ja auttaminen hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Tiivistetysti voi ilmaista, että partiopiirin olemassaolon syy on se, että kaikilla halukkailla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus osallistua laadukkaaseen partiotoimintaan lippukunnassa, joka toimii lapsen tai nuoren lähietäisyydellä. Hämeen Partiopiiriin kuuluu 124 lippukuntaa.

Hämeen Partiopiiri, samoin kuin keskusjärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, toteuttaa kansallista partiotoimintaa kansainvälisen partioliikkeen määritelmien mukaisesti. Suomessa ohjenuorana ovat partioliikkeen maailmanjärjestö WOSMin ja partiotyttöjen maailmanliitto WAGGGSin periaatteet. Hämeen Partiopiirin sisäisiä toimintatapoja ohjaavat järjestön ja partiopiirin säännöt, Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle sekä partioneuvoston hyväksymä menettelytapasääntö ja piirien omat toimintaohjesäännöt.

130 luottamushenkilöä

Hämeen Partiopiiri on organisoitunut eri toiminnanaloja toteuttaviin ryhmiin ja jaostoihin. Piirin toimintaa suunnittelee ja toteuttaa noin 130 luottamushenkilöä, jotka tekevät lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä partion eteen vuosittain.