Piirin ohjelmatoiminta

Ohjelmatapahtumia lippukuntien arkeen

Piiri tukee lippukuntia järjestämällä taitokoulutusta ja tapahtumia eri ikäkausille sekä tukemalla lippukuntia suoraan partio-ohjelman käytännön toteuttamisessa. Partio-ohjelmassa osa tapahtumista on määritelty piirin järjestettäväksi, minkä lisäksi Hämeen Partiopiirin ohjelmaryhmä järjestää muita tapahtumia piirin ja sen lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Se kehittää lippukuntatoimijoiden ja omien luottiamushenkilöidensä partio-ohjelman osaamista sekä edistää partion teemoja ja kampanjoita.

Ohjelmaryhmä

Piirin ohjelmaryhmän alaisuudessa toimii kolme jaostoa. Partiotaitojaosto vastaa suurelta osin piirin taitokoulutusten järjestämisestä, eli erätaito- ja retkeilykursseista, ensiapukursseista, hygieniapassi- ja muonittajakoulutuksista sekä vesillä liikkumisen kursseista. Ikäkausijaosto vastaa lippukuntien toimintaa täydentävien ohjelmatapahtumien järjestämisestä, sekä partio-ohjelman ylläpidosta ja kehitystyöstä piirissä. Kilpailujaosto koordinoi partiotaitokilpailujen järjestämistä ja vastaa kilpailutoimintaan liittyvästä taitokoulutuksesta. Lisäksi ohjelmaryhmään kuuluu kv-vastaava, joka vastaa kansainvälisyyden näkymisestä piirin alueella.