Lippukuntatuen avoimet pestit

Piirin lippukuntatuen tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle partiossa toimivalle ikäkausiryhmälle. Lippukuntatuen ryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja tarjoaa niille tukea alueellisten valmentajatiimien ja tarvittaessa lippukuntajaoston kautta. Tavoitteena on, että piiri tuntee lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet. Lippukuntatuen ryhmä huolehtii, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden.

 

Lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajia

Nyt on tarjolla huippupestejä lähellä lippukuntaa! Valmentajana pääset tukemaan sitä todellista partiotoimintaa lippukunnissa - valmentajana olet lippukunnassa toimivien johtajien sparraaja ja valmennat heitä tekemään lippukunnasta aina vain paremman ja toimivamman. 

Valmentajat toimivat alueilla tiiminä ja korvaavat aikaisemmat alueohjaajat. Valmentajien aluetiimi on huikea kolmen kopla. Tehtävät painottuvat lippukunnan eri osa-alueisiin: johtamiseen, partio-ohjelmaan ja pestaamiseen. Samalla alueen valmentajat muodostavat aluetiimin - useimmilla alueilla on jo valmentajia pestattuina, joten pääset mukaan tiimiin, jossa asioita tehdään yhdessä.

Valmentajia on siis kolmea sorttia: 

  • lippukuntavalmentaja tukee erityisesti lippukunnanjohtajaa ja lippukunnan kokonaisjohtamista
  • ohjelmavalmentaja ohjelmajohtajaa ja partio-ohjelman toteutumista 
  • pestausvalmentaja pestijohtajaa ja pestaamisen ja osaamisen varmistamista. 

Olet valmis valmentamaan muita, jos olet partiojohtaja, jolla on sopivasti kokemusta ja näkemystä partiosta. Sinulla riittää intoa tukea lippukuntia ja niissä toimivia johtajia. Järjestät vuosittain kaksi aluetapaamista, joihin piirin valmentajavastaavat antavat evästykset. Lisäksi pidät yhteyttä lippukuntaan vuoden mittaan. 

Pestin ajankäyttöä voi pitkälti suunnitella itse. Taustatukena ovat piirin valmentajavastaavat, ja tehtävään saa koulutusta. 

Jos kolahti, laita yhteystietosi piiritoimistolle lippukuntakoordinaattorille sara [dot] heinonen [at] partio [dot] fi, niin otamme sinuun yhteyttä!

 

Lippukuntavalmentajavastaava

Valmentajajaosto koostuu kuudesta valmentajavastaavasta, työpareina toimivista lippukunta-, ohjelma- sekä pestausvalmentajavastaavista. Tiimi on muuten valmiina ja tekee huikeaa työtä, mutta toinen lippukuntavalmentajavastaava puuttuu. Oletko se sinä?

Lippukuntavalmentajavastaavan pesti on lippukuntatuen keskiössä, lippukuntavalmentajien ja oman, vastaavien ryhmän kanssa toimiessa. Yhdessä työparin ja vastaavakuusikon kanssa pääset vaikuttamaan siihen, millaiseksi Hämeen piirissä lippukuntatuen uudistus loppupelissä muodostuu. Kun kädet lyödään saveen, ollaan lippukuntavalmentajien tukipilareina, suunnitellaan aluetapaamisia, valmentajatapaamisia ja muita tapahtumia.

Pesti on kaksivuotinen ja lisää tietoa löydät täältä.

Lisätiedot: anu [dot] niemi [at] partio [dot] fi tai lippukuntakoordinaattori sara [dot] heinonen [at] partio [dot] fi

 

Lippukuntajaoston jäsen

Tarve: 2 henkilöä
Pestin kesto: 2 vuotta

Lippukuntajaosto toimii piirin Lippukuntatuen ryhmän alaisena jaostona, jonka tehtävänä on elvyttää tai tuoda elinvoimaa hiipuville lippukunnille sekä perustaa uusia lippukuntia. Jaosto työskentelee pääosin tavoitteellisten ja määräaikaisten projektien kautta ja kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Pestin tekemisen kuorma on täysin pestintekijän säädeltävissä. Pesti sopii sinulle, jolla on laajaa lippukuntaosaamista sekä partiotoimintatuntemusta ja pidät itsenäisestä työskentelystä, haluat oppia johtamaan projektia ja nautit uuden oppimisen haasteesta. 
Pestiä varten saat modernit O365 työkalut, hyvän pestauksen ja perehdytyksen, laajan tukiverkoston ja johtajahuoltoa.

Lisätiedot: Maria "Misha" Hast, maria [dot] hast [at] partio [dot] fi

 

Moninaisuusjaoston puheenjohtaja ja jäseniä

Tule mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan uusia partiotoiminnan muotoja, jotta partio olisi entistä avoimempaa kaikille! 

Moninaisuusjaoston jäsenenä voit esimerkiksi olla mukana toteuttamassa toimintaa erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille, maahanmuuttajille tai muille kohderyhmille, joille kynnys tulla mukaan partioon on korkea. Pestiin kuuluu yhteydenpitoa eri yhteistyökumppaneihin, kuten kouluihin ja monikulttuurisiin järjestöihin sekä lippukuntiin, myös oman kiinnostuksen mukaan. 

Sinulla on avoin mieli uusien ihmisten kohtaamiseen, kiinnostusta verkostoissa toimimiseen sekä intoa käytännön toiminnan toteuttamiseen. Jaoston jäsenenä pestiisi kuuluu osallistuminen moninaisuusjaoston kokouksiin neljä kertaa vuodessa, sekä moninaisuusjaoston toiminnan toteuttaminen käytännössä. 

Moninaisuusjaoston puheenjohtajan pestiin kuuluu lisäksi osallistuminen lippukuntatuen ryhmän kokouksiin 4-6 kertaa vuodessa sekä jaoston toiminnan johtaminen. 

Lisätiedot: johanna [dot] kalliomaa [at] partio [dot] fi