Lisää näkyvyyttä partiolle

Hämeen Partiopiiri huolehtii omalla alueellaan partion julkisuuskuvasta yleisöön ja sidosryhmiin päin. Piirissä toimiva viestintäryhmä vastaa partiotoiminnan alueellisesta näkyvyydestä sekä tukee viestinnän keinoin partioliikkeen tavoitteiden viemistä eteenpäin.

Ryhmä edistää partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa kehittämällä piirin viestintäkanavia tarpeita vastaaviksi ja opastamalla lippukuntia niiden omassa viestinnässä. Piiriviestintä tukee lippukuntia ja muita piirin ryhmiä tavoitteidensa saavuttamisessa tiedottamalla tapahtumista, kursseista ja muista palveluista.

Viestinnän tukimateriaaleja lippukunnille on koottu materiaalipankkiin.

Median palvelut löydät täältä.