Kriisisuunnitelma

Hämeen Partiopiiriin kuuluu yli 120 lippukuntaa, jotka järjestävät viikko- ja leiritoimintaa. Hämeen Partiopiiri ja Suomen Partiolaiset järjestävät myös erilaisia tapahtumia kuten kilpailuja ja leirejä. Tapahtumiin kokoontuu riippuen järjestäjästä kymmenestä useaan sataan tai tuhanteen henkilöä.

Tapahtumat ovat hyvin järjestettyjä ja turvallisuudesta pidetään tarkasti kiinni. Turvallisuussuunnitelmat sekä riittävä määrä johtajia ja ensiapuvalmius kuuluvat jokaiseen tapahtumaan. Hyvä valmius vähentää onnettomuuksia, mutta niitä ei voi täysin ehkäistä. Tapahtumissa tapahtuu pääsääntöisesti pieniä loukkaantumisia ja sairastumisia, mutta isommat tapaturmat ja äkilliset normaalista poikkeavat tapahtumat eivät ole aina estettävissä.

Äkillinen normaalista poikkeava tapahtuma kuten esim. vakava loukkaantuminen tai sairastuminen, kuolema tai poikkeava käytös saattaa järkyttää tapahtumaan osallistujia ja aiheuttaa henkilölle kriisin. Myös uhkaava tapahtuma ihmistä tai majoitusta kohtaan saattaa aiheuttaa kriisin riippumatta onko tapahtuman aiheuttanut sisäinen vai ulkopuolinen taho.

Kriisitilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen saattaa tuntua vaikealta ja jopa aiheuttaa stressiä. Kokemuksen ja koulutuksen puute vaikeuttavat tilannetta lisää. Kriisitilanteisiin pystyy varautumaan ja toimimaan paremmin saamalla niihin henkisen ensiavun koulutusta. Isoimpiin kriiseihin apua haetaan tehtävään erikseen koulutetuilta henkilöiltä.

Kriisisuunnitelma

Kriisisuunnitelman tarkoituksena on parantaa Hämeen Partiopiirin varautumista ja toimimista äkillisissä kriiseissä, joita saattaa tapahtua kaikissa tapahtumissa piirin alueella. Kriisisuunnitelma on suunnattu kaikille Hämeen Partiopiirin toimijoille, lippukunnille, partiojohtajille ja tukijoille. Kaikille, jotka ovat jollain tavalla mukana Hämeen Partiopiirin partiotoiminnassa.

Kriisisuunnitelmassa on annettu taustatietoa kriiseistä ja toimintaohjeet erilaisin kriiseihin sekä ohjeistettu erikseen perustettavan kriisiryhmän toiminnasta. Kriisiohjetta päivitetään säännöllisesti.