Kouluttamalla osaavia johtajia

Piiri auttaa lippukuntia toteuttamaan partio-ohjelmaa laadukkaasti ja lippukuntien toimintaympäristöön sopivalla tavalla. Piirin koulutusryhmä järjestää vuosittain partiojohtajien peruskoulutusta ja johtamistehtäväohjaajien koulutusta, piiri- ja lippukuntatoimijakoulutusta, partiokouluttajakoulutusta, akela-, sampo- ja luotsikoulutusta, ohjelma- ja pestijohtajakoulutusta.

Koulutusohjaajat ohjaavat partiojohtajien jatkokurssin eli Ko-Gi-koulutuksen ja Koulutusohjaaja-koulutuksen suorittajia sekä pyydettäessä muitakin piiripesteissä toimivia. Koulutusryhmän alaisuudessa toimiva aikuis- ja luottisjaosto auttaa lippukuntia huolehtimaan vapaaehtoisten hyvinvoinnista.

Koulutusryhmä vastaa myös yhteyksistä Suomen Partiolaisten koulutusvaliokuntaan sekä koulutusyhteistyöstä Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa.
 

Koulutusjärjestelmä

Piirin järjestämä koulutus jaetaan koulutusjärjestelmän mukaiseen koulutukseen, eli johtajakoulutukseen ja taitokoulutukseen.

Koulutusjärjestelmän mukaisen johtajakoulutuksen järjestää piirin koulutusryhmä, kun taas taitokoulutuksesta vastaa piirin ohjelmaryhmä. Ohjelmaryhmän järjestämää taitokoulutusta ovat muun muassa erätaito- ja retkeilykurssit, ensiapukurssit, hygieniapassi- ja muonittajakurssit, vesillä liikkumisen kurssit ja partiotaitokilpailujen järjestämiseen perehdyttävät kurssit.

Lisätietoa partion koulutusjärjestelmästä ja koulutusmoduuleista löytyy Materiaalit-osiosta.