Kiinnostaako ministerin salkku?

Oletko särmä ja kokenut partiojohtaja, joka ei tuskastu tiukassakaan tilanteessa? Piirihallituksessa on paikkoja auki – sopisiko alla olevista jokin sinulle?

Piirihallitus valitaan Hämeen Partiopiiri ry:n syykokouksessa 10.11.2018. Ota yhteyttä vaalitoimikuntaan ja asetu ehdolle:

  • Sari "Siiri" Liikonen, sari [dot] liikonen [at] gmail [dot] comsari [dot] liikonen [at] gmail [dot] com
  • Maria Hast, maria [dot] hast [at] partio [dot] fi
  • Heli Vuorinen, heli [dot] vuorinen [at] partio [dot] fi
  • Markus Leivuori, markus [dot] leivuori [at] partio [dot] fi

Kaikki ennen 22.10. vaalitoimikunnalle ilmoittautuneet ehdokkaat esitellään lippukunnille syyskokouspostin mukana tulevassa esitteessä. Ole siis reipas ja ilmoittaudu heti! Lisätietoja pesteistä voit kysyä vaalitoimikunnalta, pestin nykyiseltä haltijalta tai piirihallituksen muilta jäseniltä.

Avoimet pestit

Kehityksestä vastaava hallituksen jäsen 

Onko sinussa visionäärin vikaa? Haluatko kehittää hämäläistä partiota vastaamaan nyky-yhteiskunnan haasteisiin ja osaat katsoa myös kauaskantoisesti tulevaan?

Kehityksestä vastaavan hallituksen jäsenen tehtävä voisi olla sinun pestisi! Kehityksestä vastaavana hallituksen jäsenenä pääset kehittämään partion tulevaisuutta Hämeessä. Olet avainasemassa tuomassa uusia kehitysideoita piirin toimintaan sekä ratkaisemassa erilaisia haasteita. Pestiisi kuuluu kehitysryhmän johtaminen sekä tiivis yhteistyö muiden toiminnanalojen kanssa. Kehitysryhmä havainnoi yhteiskunnan, partion ja muiden järjestöjen ilmiöitä ja suuntaa katseensa partion tulevaisuuteen.

Pesti vaatii tekijältään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja priorisointitaitoja. Pestissä pääset seuraamaan partion kehittämistä myös SP:ssä ja muissa piireissä sekä jalkauttamaan kehitysprojekteja Hämeeseen.

Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen

Tämä kahden vuoden huikea seikkailu odottaa Sinua, joka haluat olla aitiopaikalla vaikuttamassa hämäläisten lippukuntien piiriltä saamaan tukeen. Lippukuntatuen ryhmän  puheenjohtajana teet töitä, jotta lippukunnat voivat Hämeessä entistä paremmin. Johdat kokonaisuutta, jossa valmennusjaoston, lippukuntajaoston, moninaisuusjaoston ja Loisto-jaoston luottikset toimivat yhdessä lippukuntien hyväksi. Sinulla on tiimissäsi upea joukko vastuunsa kantavia ja asiansa osaavia partiolaisia. 

Lippukuntatuesta vastaavana hallituksen jäsenenä kehität hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Osallistut myös Suomen Partiolaisten laajennettuihin valiokuntiin edustaen Hämeen piiriä ja meillä tehtävää aluetyötä.

Lippukuntien toiminnan kannalta erityisen keskeinen ja tärkeä pesti vaatii tekijältään intoa tehdä kehittämistyötä lippukuntien hyväksi, kykyä hallita kokonaisuuksia ja halua tehdä yhteistyötä eri ryhmien ja jaostojen kanssa.

Pesti alkaa vuoden 2019 alussa ja tarjoaa mahdollisuuden toimia tehtävässä, joka kehittää johtamistaitoja, kokonaisuuksien hallitsemisen taitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi pääset johtamaan toimintaa, joka vie eteenpäin uudistettua ja vastikään käynnistettyä valmennus-lippukunnanjohtamisen mallia.

Ohjelmasta vastaava hallituksen jäsen

Ohjelmaryhmän puheenjohtajana teet töitä, jotta lippukunnille on tarjolla laadukkaita tapahtumia sekä tukea partiokasvatukseen. Ohjelmaministeri johtaa ohjelman toiminnanalaa, johon kuuluvat ohjelmaryhmä sekä ikäkausi-, partiotaito- ja kilpailujaosto. Kullakin jaostolla on oma puheenjohtajansa ja he kuuluvat ministerin johtamaan ohjelmaryhmään. Ministerin vastuulla on ohjelmaryhmän jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien rekrytointi ja pestaaminen sekä jaostojen puheenjohtajien tukeminen jaostojen jäsenten rekrytoinnissa ja pestaamisessa. Pesti vaatii hyviä koordinointitaitoja.

Ohjelmasta vastaavana hallituksen jäsenenä kehität hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Osallistut myös Suomen Partiolaisten laajennettuihin valiokuntiin edustaen Hämeen partiopiiriä ja teet yhteistyötä muiden piirien ja Suomen Partiolaisten ohjelmaluottisten kanssa.

Pesti alkaa vuoden 2019 alussa ja pääset mukaan luomaan elämyksiä hämäläisille partiolaisille ja tukemaan partiokasvatuksen toteuttamista. Pestissä opit varmasti uutta tapahtumien järjestämisestä ja tukemisesta, johtamisesta sekä partiokasvatuksesta. Pesti vaatii intoa partio-ohjelman toteuttamiseen ja sen tukemiseen sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Vapaaehtoistuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen

Tässä pestissä yhdistyvät kaksi kokonaisuutta. Pääset vastaamaan aikuisista partiossa sekä kehittämään yhteiskuntasuhdetoimintaa niin piirissä kuin lippukuntia tukemalla. Pestisi keskiössä on aikuisrekrytointi, aikuisten tukeminen, yhteiskuntasuhdetoiminta ja lippukuntien sidosryhmätoiminnan tukeminen. Pestiäsi teet yhdessä aikuis- ja luottisjaoston sekä y-ryhmän kanssa.

Vapaaehtoistuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavana hallituksen jäsenenä kehität hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Osallistut myös Suomen Partiolaisten laajennettuun yhteiskuntasuhdevaliokuntaan edustaen Hämeen partiopiiriä ja teet yhteistyötä muiden piirien ja Suomen Partiolaisten kanssa.

Pesti edellyttää kiinnostusta yhteiskuntasuhteisiin ja aikuisten tukemiseen partiossa. Pestissä kehityt vapaaehtoisten johtamisessa ja tukemisessa, opit yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta
ja pääset kehittämään vapaaehtoistuen sekä yhteiskuntasuhteiden toimintaa piirissämme.

Yleistä hallituspesteistä

  • Piirihallitus kokoustaa 8-12 kertaa vuodessa. Lisäksi ministereillä on omat toiminnanalan kokoukset 5-10 kertaa vuodessa sekä muita jaostojen, projektien tai hankkeiden kokouksia.
  • Pesti vaatii aikaa viikoittain, joskus jopa päivittäin. Kuitenkin pestissä pärjää, vaikka koulun tai työn ohella – se ei ole päätoimi. Muut samanaikaiset pestit voivat olla toisille haaste, kukin tuntee itsensä parhaiten. Piirihallituspesti on kuitenkin ensisijainen pesti partiossa.
  • Piirinjohtaja / johtajat käyvät ministerien kanssa pestikeskustelut kerran vuodessa, ellei itse toivo useampaa keskustelua.
  • Palautetta annetaan hallituksen keskuudessa myös muutoin ja kukin ministeri määrittää tavoitteet itselleen ja ryhmälleen.
  • Pestiin saa koulutusta ja se tapahtuu sovitusti piirin tai keskusjärjestön kursseilla. Mahdollista on myös kouluttautua partion ulkopuolella.
  • Tukea ja apua on aina tarjolla: puheenjohtajat, oma ryhmä, työntekijät ja usein myös pestin edellinen haltija auttavat sinua.