Partio-osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lähdössä liikkeelle

Osallistuin ennen pääsiäistä eduskunnassa pidettyyn partioparlamentaarikkojen kokoukseen. Partioparlamentaarikkoihin kuuluu partiossa olevia tai joskus olleita kansanedustaja, eduskunnan virkamiehiä ja kansanedustajien avustajia. Mukana tapaamisessa oli mm. SP:n puheenjohtajisto sekä toiminnanjohtaja ja kasvatuspäällikkö.

Kokouskeskusteluissa nostettiin esille asia, josta olemme keskustelleet viime vuosina paljon: miten nuoria tulisi osallistaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päättämiseen, sekä miten osallistumisen kynnystä voitaisiin madaltaa. Partiolaiset ovat perinteisesti aktiivisia kansalaisia, mutta miten heitä voisi aidosti vielä enemmän kannustaa ottamaan kantaa ja vaikuttamaan omalla paikkakunnallaan erilaisiin asioihin. On selvää ettei partiokenttä ei ole ainoa, joka aiheesta parhaillaan käy keskustelua ja pohtii erilaisia ratkaisumalleja.

Partiossa monenlaisia asioita pidetään itsestään selvinä. Usein partiossa olevat nuoret ovat aktiivisia monella sektorilla, he haluavat oppia uutta ja kehittää itseään. Partio tarjoaa myös monenlaisia työkaluja tähän. On aikuisia tukemassa nuoria ja on mahdollisuus ottaa vastuuta pienistä tai isoistakin asioista. Millä on myös koulutusta nuorille niin itsensä kehittämiseen kuin johtamiseen ja jokaisella on oma ryhmä, jonka kanssa kokeilla omia rajoja turvallisesti.

Meillä on kuitenkin yksi ongelma, emme osaa kertoa partiosta saaduista opeistamme ulospäin. Yläkoulussa ei edes tiedetä millaisia oppeja me saamme ROKilta tai että olemme suorittaneet EA1:sta vastaavat taidot partiopolullamme, puhumattakaan siitä mitä kaikkea oppii, kun johtaa tarpojaryhmää kololla joka viikko. Vain harva lukio aidosti antaa opintopisteitä edes vapaavalintaisiin opintoihin pj-kurssista. Kurssista, joka on monella tapaa yksi parhaimpia johtamisen peruskursseja valtakunnassa ja kyllä, se on tarkoitettu nuorille, yli 18-vuotiaille.

Vihdoin olemme pääsemässä siihen pisteeseen, että keskusjärjestössä kasvatuspäällikön johdolla on alettu viemään eteenpäin prosessia, jolla voimme saada pysyvän statuksen osaamiselle, joka partiossa saamme. Euroopan komission suosituksen pohjalta tämä kansallinen uudistus on nyt lähdössä liikkeelle ja me partiolaiset olemme mukana aivan etulinjassa. Prosessi toteutetaan yhdessä OK-opintokeskuksen kanssa. Tarkoituksena on tulevien vuosien aikana hankkia oma pysyvä standardoitu tunnustus moduuleille ja koulutuskokonaisuuksille, joka pätee missä tahansa oppilaitoksessa, työpaikkaa hakiessa tai jopa osana työvoimakoulusta. Partio CV:n, ePortfolion tai virtuaalisten Mozilla Open Badgen kautta avataan aidosti nuorille mahdollisuuden osoittaa oma osaaminen ja partioharrastuksen kautta saatu oppi myös muualla kuin partiossa tai kurssitodistuksia pöytälaatikossa.

On selvää, ettei tämä tapahdu päivässä tai kahdessa, mutta askel on otettu. Tämä kaikki edellyttää kuitenkin sen, että me partiossa olevat jaksamme itse korostaa oppimamme, merkitä omaan CV:hen käydyt kurssit ja vielä kertoa niiden sisällöistä koulussa tai työhaastattelussa. Tällä välin meidän tulee olla ylpeitä siitä mitä olemme partiolta saaneet ja kuinka monessa hienossa jutussa olemme olleet mukana. Kirjoitetaan ne auki niin että työn ymmärtää muutkin kuin vain partiolaiset.

Riina Aspila
Koulutusministeri