Tuomiosunnuntain tuomiot

Luurangot nousee haudoistaan. Delegaatit vapautuu raudoistaan. On tuomiopäivä. On jässärin puheenjohtajien valintapäivä.

Viimeisen jäsenkokouspäivän, tuomiosunnuntain, aamu alkoi hartaudella Mikkelin Tuomiokirkossa. Edellisen päivän sumuinen ilma oli muuttunut kirkkaammaksi ja ehkä myös delegaatioiden ajatukset tulevista päätöksistä. Resoluutio- ja julkilausumatyöryhmät saivat työnsä tehtyä edellisenä iltana ja kokoukseen oli tulossa esityksiä, joihin Hämeen delegaatit voivat olla tyytyväisiä. Loppukokouksen tehtävä olikin vain tehdä tuomiot.

Seuraavan kahden vuoden toimintakauden painopisteisiin lisättiin maininta monikulttuurisuudesta, partion moninaisuudesta ja syrjimisen ehkäisystä. Tämä muutos hyväksyttiin yksimielisesti. Julkilausuma otti kantaa vapaaehtoistyön ja nonformaalin oppimisen huomioimiseen koulujärjestelmässä.

Lauantain tiimellyksessä selvisi, että tämän jäsenkokouksen mielenkiintoisin ja tunteita nostattavin asia oli ehdokasasetteluun liittyvä sääntömuutos. Asetetaanko ehdokasasetteluun sulkeutumisaika hyvissä ajoin vaiko ei. Jäsenkokous oli yksimielinen siitä, että toimintakulttuuriin tahdotaan muutos, sillä kaikki delegaatiot haluavat tutustua ja puntaroida ehdokkaita hyvissä ajoin. Tästä huolimatta kokouksen selkeä enemmistö ei nähnyt tarvetta uusille säännöille. Sen sijaan kokousedustajat antoivat viimeiset tuomiot ohjelman ja koulutuksen toiminnanaloille. Tästä eteenpäin on ohjelma ja koulutus ovat partiokasvatus ja vapaaehtoistuki.

Kuten odotettavaa oli, tällä kertaa ei päästy äänestämään jäsenkokouksessa valittavista henkilövalinnoista. Vaikkemme epäile, etteikö ehdolle asettuneet henkilöt olisi parhaita ottamaan Suomen partiolaisia johtaakseen, olisimme silti toivoneet, että vastaehdokkaita olisi ollut ja että vaalit olisi voitu käydä. Kaikki valitut olivat varmasti niin onnellisia kuin kiitollisia piireiltä saamasta tuesta ja luottamuksesta. Tämä ei kuitenkaan näkynyt valittujen kasvoilta. Painoiko väsymys vai olisiko vaaleilla valinta nostattanut enemmän tunteita pintaan?

Kokous saatiin päätökseen ja väsymys alkoi painaa ainakin delegaatteja paluubussissa. Mitä saimme tästä viikonlopusta? Me ensikertalaiset ainakin selvisimme hengissä. Myös kokeneemmat delegaatit olivat tyytyväisiä kokouksen tunnelmaan ja antiin. Nyt kun tuomiot on annettu, on aika tulikokeen.

 

Kaisu Lämsä-Palovaara ja Anna Oksman
Kirjoittajat ovat ohjelmaguruja ja omien lippukuntiensa tukipilareita