Raporttia Partioneuvostosta

Partioneuvosto 2015-2016, kuva: Robert Sundman

Partioneuvosto kerääntyi viikonlopuksi Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Asialistalla oli perinteisten kevätkokousasioiden lisäksi esityksiä matkakulukompensoinnista, organisaatiomuutoksesta ja partion jäsenyyskäsityksestä.

Hallitustunnilla puheenjohtaja Anna kertoi, kuinka vuoden alusta alkanutta strategiaa on lähdetty toteuttamaan. Erityisesti huomiota on laitettu jäsenhankinnan toimenpiteisiin ja alkavaan aikuisten rekrytointikampanjaan. Johtajatulien suunnittelu etenee ja niistä on tulossa kunkin johtajuutta ja osaamista tukeva metsäviikonloppu. Kuulimme myös, että partiolukioon on yhteishaussa tullut tarpeeksi hakemuksia, jotta ensimmäinen vuosikurssi voi startata syksyllä. Porin SuomiAreena-tapahtumassa kesällä partio tulee näkymään koulujärjestelmää tukevana paikkana oppia.

Hallituksen kyselytunnilla saatiin nopea päivitys partio-ohjelman päivityksen tilasta. Samoajaohjelman päivitetty versio tulee pian käytettäväksi ja vaeltajien osalta päivitys on valmis ensi vuoden alussa. Päivitetyt ohjelmat ilmestyvät myös uuteen partio-ohjelma.fi-palveluun, joka julkaistaan alkusyksystä 2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kaksi vuotta sitten tekemän aloitteen ansiosta partiolle on lähdetty luomaan varainhankinnan strategiaa. Partioneuvosto kuuli erilaisista varainhankinnan muodoista ja uusista ideoista helpottaa partioharrastuksen tukemista.

Partioneuvosto kiitteli keskusjärjestöä viime vuoden hyvästä toiminnasta ja tuloksesta sekä vahvisti keskusjärjestön tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

Adventtikalenterin hinta pidettiin viime vuoden tasolla eli 7 eurossa. Tähän vaikutti erityisesti maakunnista tullut toivomus, ettei hintaa nostettaisi. Jokaisesta myydystä adventtikalenterista lippukunnalle jää 2,90 euroa, kuten viime vuonnakin.

Lounais-Suomen Partiopiiri teki aloitteen vuosi sitten, jonka mukaan keskusjärjestön tulee selvittää, miten jatkossa eri piirien edustajien matkoja SP:n tapahtumiin voitaisiin kompensoida siten, että matkakulut eivät estäisi osallistumista. Keskustelun, muutaman esityksen, yhden koeäänestyksen ja kahden varsinaisen äänestyksen jälkeen Partioneuvosto päätyi hylkäämään kompensointiesityksen. Pöytäkirjaan jätettiin kuitenkin ponsi, jonka mukaan SP:n hallituksen tulee tarkastella tapahtumia ja päättää, mitkä niistä tulisi strategisen johtamisen kannalta kustantaa keskusjärjestön budjetista matkakuluineen.

Partioneuvosto päätti SP:n hallituksen esityksen mukaisesti, että SP:n toiminnassa ja taloudessa painotetaan vuonna 2016 strategian "Partio kuuluu kaikille"-painopisteen toteutumista huomioimalla toiminnansuunnittelussa erityisesti seuraavat tavoitteet: 1) rekrytoimme lisää aikuisia partioon, erityisesti ryhmänvetäjiksi, 2) tavoittelemme aktiivisesti uusia kohderyhmiä ja 3) teemme asennemuutoksen kohti kaikille avointa partiota.

Partioneuvosto hyväksyi lyhyen keskustelun jälkeen esitetyt muutokset menettelytapasääntöön. Ensi vuoden alusta keskusjärjestössä Y-ryhmä siirtyy pois talouden alta ja muuttuu yhteiskuntasuhteiden valiokunnaksi ja viestintävaliokunta muuttuu viestinnän ja markkinoinnin valiokunnaksi, johon siirtyy myös jäsenhankinta. Molemmat valiokunnat ovat jatkossa myös Laajennettuja eli piirien vastaavat ministerit tai luottikset osallistuvat kahdesti vuodessa valiokunnan kokouksiin ja päätöksentekoon. Talousvaliokunnalta päätettiin poistaa tämä Laajennettu-status, koska useissa piireissä on jo luovuttu talousministeristä ja/tai talousryhmistä. Neuvosto sai myös tiedon, että SP:n puheenjohtajiston alle perustetaan tutkimus- ja kehitysryhmä, joka jatkossa tuottaa tilastoja ja analyysiä keskusjärjestön ja partioneuvoston tarpeisiin.

Organisaatiomuutos-kohtaan sisältyi myös kolme sääntömuutosasiaa, joista kahdesta Partioneuvosto kävi ryhmätöinä lähetekeskustelua. Kolmas sääntömuutos koskee Y-ministerin nostamista SP:n hallitukseen vakituiseksi paikaksi ja tähän asiaan jätettiin hämäläisten ehdotuksesta ponsi, jonka mukaan SP:tä pyydetään selvittämään, miten yhteiskuntasuhteita varten perustetut ryhmät toimivat keskusjärjestössä ja piireissä, kuinka vaikuttavaa niiden toiminta on ja miten niiden yhteistyö keskenään toimii.

Partioneuvosto hyväksyi tavoitteiksi, että partion jäseniä olisivat vain jäsenmaksunsa maksaneet ja jäsenmaksusta vapautetut henkilöt, ja että Kuksaan olisi kirjattuna vain partion jäseniä, heidän huoltajiaan, yhdistysten kannatusjäseniä ja työntekijöitä sekä tapahtumiin osallistuvia evp:itä. Lisäksi hyväksyttiin tavoite, että kaikki lippukunnat olisivat rekisteröityneitä yhdistyksiä, mikä yhdenmukaistaisi ja helpottaisi hallintoa eri tasoilla. Neuvosto myös totesi, että porkkana ja tuki on asiassa parempia kuin keppi ja pakko.

Partioneuvosto päätti Suomen Partiolaisten liittymisestä Projektiyhdistyksen jäseneksi, mitä kautta partiolle avautuu osallistumismahdollisuudet Projektiyhdistyksen koulutuksiin ja materiaaleihin sekä muuhun valmennustoimintaan. Jäsenyys tuo myös mahdollisuuden projektien avainhenkilöiden kansainväliseen IPMA-sertifiointiin, joka osaltaan antaa Suomen Partiolaisten projekteille kansainvälisesti tunnustetun statuksen lisäten isojen partioprojektien uskottavuutta.

Syksyllä SP:n hallitukseen valitaan aluetyöstä, partiokasvatuksesta, taloudesta ja vapaaehtoistuesta vastaavat hallitusjäsenet. Ehdokkaiden löytymistä edistämään päätettiin perustaa nelihenkinen vaalitoimikunta.

 

Henna
partioneuvos, piirin varajohtaja

 

PS. Mikäli Partioneuvoston päätöksistä on kysyttävää tai kommentoitavaa, voit olla yhteydessä hämäläisiin partioneuvoksiin (Kimi, Riina ja Henna).