Piirihallituksen vuosi (lähes) paketissa

Apila- ja liljapiparit

Piirihallitus piti vuoden viimeisen kokouksensa Tampereen toimiston joulukahvien yhteydessä. Paikalle piirihallitustyöskentelyyn tutustumaan oli kutsuttu myös uudet ministerit, Johanna ja Tero. Kokouksen aluksi kiitettiin pestinsä päättäviä ministereitä, Annista, Erikaa ja Samulia, piirin pronssisilla ansioplaketeilla. Kaikille kolmelle on onneksi löytynyt jo uusi mieluisa piiripesti.

Kokouksessa kävimme läpi kuulumiset eri toiminnanaloilta ja totesimme, että vahvat rekrytointiponnistelut ovat tuottaneet hyvää tulosta. Toki silti vielä paikkoja on täyttävänä. Esimerkiksi alueet kaipaavat vielä erityisesti pestausvalmentajia, ohjelmapuoli tapahtumiin nuoria tekijöitä ja Hämeenlinnassa elokuussa järjestettävä Kaupunkijamboree partio-osaston johtajaa. Monilla olikin edessä useita pestikeskusteluja vielä vuoden vaihteessa.

Toiminnansuunnittelun kaksivuotiskausi 2015-2016 tulee myös päätökseen parin viikon päästä, joten kävimme läpi viimeisen kerran toimintasuunnitelman toteutumisen. Kaudelle asetettiin kaikkiaan 33 tavoitetta. Näistä 21 toteutui kirjatusti ja 9 osittain. Vielä kaksi tavoitetta jäi työn alle ja yhtä ei meistä riippumattomista syistä pystytty toteuttamaan. Iso kiitos kaikille meidän uutterille luottiksille, että näin hyvään saldoon päästiin!

Kokouksen muita aiheita olivat ensi vuoden hallinnon ja viestinnän aikataulut sekä ensi vuoden luottislistan tsekkaus. Lisäksi kävimme läpi tammikuun luottispäivän ja valmentajastartin ohjelmaa, joista jälkimmäisestä jatkaa lippukuntatuen uudistusta piirissämme luotsaava Alohko ensi maanantaina. Hallitus sai myös partioneuvoksilta raportin marraskuun partioneuvoston kokouksesta, josta koostetta löytyy myös täältä blogista.

Suurimmalla osalla hallituksesta ja monella luottiksellakin on vielä kokous tai pari ennen joulua, sillä tiedossa on pestikeskusteluja uusien luottisten kanssa, viestikapulan siirtoa seuraajalle, uusiutuneen aikuis- ja luottisjaoston starttaamista ja tietysti uuden lippukuntatuen mallin käyttöönottoon liittyviä valmisteluja. Ehkä noin viikon päästä joululoma koittaa piirissäkin.

Henna
piirin varajohtaja