Loppuviikon kokouksiin valmistautumista

Piirihallitus kokoustaa taas huomenna torstaina ja viikonloppuna on luvassa vuoden kolmas partioneuvoston kokous ja samalla järjestön syyskokous. Piirin syyskokouksen jälkeinen aika on siis mennyt näihin valmistautuessa. Piirihallituksen esityslistalla ensimmäisenä aiheena on perinteinen toiminnanalakuulumiset. Käymme läpi tämän vuoden toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumisen ja mietimme, miten viimeisen kuukauden vielä käytämme vaiheessa olevien toimenpiteiden maaliin saamiseen. Saamme myös välikatsauksen joulukampanjan etenemisestä, joka huhujen mukaan menee oikein mukavasti ja tuotteita on taas maailmalla runsaasti. (Omankin korren kekoon olen jo kantanut ja Angry Birds -juomapullo on siitä palkintona tulossa.)

Isoin asia torstain kokouksessa lienee aluetyön uudelleenorganisoituminen. Ensi vuodelle ollaan palkkaamassa toista lippukuntakoordinaattoria, joten aluetyön työpanos on jatkossa kolme työntekijää. Heidän työajastaan pyritään ottamaan kaikki irti lippukuntien arkea tukeaksemme, joten syksyn aikana on huolellisesti mietitty näiden työntekijöiden työnkuvia ja -jakoa. Muutamia tarkennuksia on tulossa myös aluetyön luottisorganisaation ja näiden työntekijäresurssien käyttöön.

Tulevan viikonlopun partioneuvoston asiat ovat myös piirihallituksen esityslistalla. Partioneuvostossa mm. valitaan hallitusjäseniä erovuoroisten tilalle, keskustellaan organisaatio- ja toimintatapauudistuksen suunnittelun aloittamisesta ja päätetään neuvoston kannasta esitettyihin sääntömuutosasioihin. Hämäläiset partioneuvokset (eli minä, Kimi ja Riina) palaveroi tiistaina verkon välityksellä ja kävimme läpi kantojamme eri asioihin. Hallituspaikoille on tällä hetkellä ehdolla vain pestien nykyiset haltijat ja organisaation ja toimintatapojen tarkastelu on jatkuvasti tarpeen, joten näissä asioissa emme kovin paljon kantoja joutuneet miettimään. Sen sijaan keskustelimme ehdotetuista sääntömuutoksista. Niistä keskeisimmät nostettu alle:

  • Järjestölle kaksi varapuheenjohtajaa: Ehdotus on, että varapuheenjohtajien määrä lisättäisiin kahteen. Ymmärrämme, että tämä auttaa puheenjohtajiston salkun työtaakassa, mutta hieman mietimme vielä sitä, miltä toteutus työnjaosta käytännössä näyttäisi ja miten toimisi erilaisilla henkilökombinaatioilla.
  • Hallituksen valinta kerralla kahden vuoden välein: Ehdotus on, että kaikki hallituksen jäsenet valittaisiin kerralla Jäsenkokouksen jälkeisessä Partioneuvoston kokouksessa. Ymmärrämme, että hallitus olisi helpompi ryhmäyttää ja ehkä sitouttaakin paremmin, kun ihmiset eivät vaihtuisi vuoden välein, mutta mietimme, miten hyvin jatkuvuus toteutuisi tuolloin. Vaikka säännöt eivät sitä määritäkään, niin näemme pienenä uhkana sen, että hallitusta aletaan miettiä puheenjohtajien keräämänä tiiminä. Tällöin hyvät tekijät ja osaajat saattavat jäädä hyvien tyyppien jalkoihin. Pelkäämme myös järjestön johdon ja hallituksen keskittyvän yhä vahvemmin etelään – tämä kehitys kun on jo nyt havaittavissa.
  • Neuvoston koon kasvattaminen: Ehdotus on, että neuvosten määrä kasvatettaisiin siten, että kutakin ääntä edustaisi yksi neuvos. Tämä tarkoittaisi nykyisillä valtasuhteilla neuvoston kasvattamista 1,5-kertaiseksi reilusta kahdestakymmenestä reiluun kolmeenkymmeneen. Me hämäläiset neuvokset emme näe järkeä koon ja siten myös kulujen näin voimakkaassa kasvattamisessa – varsinkin kun juuri viime vuonna neuvosten määrä jo tuplattiin. Alkuperäisen ehdotuksen takana on halu mennä kohti valtuustomaisempaa neuvostoa, jossa jokainen neuvos olisi tasavertainen. Nyt neuvoksen kotipiiristä riippuu onko hänellä ääniä käytössään yksi vai kaksi vai kenties 1 2/3 niin kuin meillä hämäläisillä. Onneksi ennakkokeskustelussa on jo järkevämpiä toteutustapoja tähän ehdotettu, joten viikonloppuna todennäköisesti haetaan niistä sitä parasta ratkaisua.
  • Yhdenkään piirinsä neuvoksista ei tarvitse olla piirihallituksen jäsen: Ehdotus on, että säännöistä poistetaan kohta joka määrää, että vähintään yhden jäsenpiirin valituista neuvoksista tai varaneuvoksista tulee olla hallituksensa jäsen. Tämä kohta sääntöihin nostettiin aikoinaan siksi, että koettiin, että piirit eivät sitoudu neuvoston päätöksiin, jos eivät itse ole niistä päättämässä. Viime Jäsenkokouksessa piirit hyväksyivät yksimielisesti uuden strategian ja ovat ottaneet sen käyttöön, koska olivat piirihallituksessa istuvien neuvosten myötä jo vaikuttaneet strategian muodostamiseen. Kannattaa myös huomata, että erityisesti kevätkokouksen päätökset valtionavun jaosta ja adventtikalenterin hinnan jakosuhteesta vaikuttavat suoraan piirien talouteen, joten olisi outoa, jos näistä asioista päättämässä olisi ihmisiä, joilla ei ole vastuuta piiritaloudesta. Hämeessä nuo kevätkokouksen päätökset tuovat vuosittain n. 40 % piirin tuloista. Mikäli neuvostosta halutaan piirien johdot pois, pitää koko paletti miettiä uudestaan ja piirien toimintaa ja erityisesti taloutta koskevat asiat poistaa neuvoston päätösvallasta.

Näillä ajatuksilla loppuviikkoon,

Henna
varapuheenjohtaja ja partioneuvos

PS. Me partioneuvokset yritämme taas parhaamme mukaan välittää neuvoston kokouksesta ajantasaista tietoa erityisesti piirin Twitteriin, mutta ymmärtänette, jos kokouksen kulkuun ja keskusteluun osallistuminen menee joskus näiden edelle.