Kuulumisia partioneuvostosta

Tänä viikonloppuna osallistuin ensimmäistä kertaa elämässäni partioneuvostoon. Partioneuvosto on Suomen Partiolaisten ylintä päätäntävaltaa käyttävä, valtuustoa vastaava toimielin, joka tekee koko järjestön toimintaa ohjaavat päätökset jäsenkokousten välillä. Kuulostaa puisevalta (ja sitä se kieltämättä toisinaan onkin), mutta partioneuvosto tekee isoimpia ja eniten suomalaiseen partioliikkeeseen vaikuttavia päätöksiä kansallisella tasolla.

Tälläkin kertaa pöydällä oli isoja asioita ja viikonloppu oli varsinkin ensikertalaiselle yllättävän raskas. Kevätkokoukseen automaattisesti kuuluneiden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisen lisäksi kokouksessa esimerkiksi virallistettiin perhepartion asema suomalaisessa partiokentässä, hyväksyttiin strategia ja toiminnan painotukset vuosille 2019-2020 esitettäväksi jäsenkokoukselle (jatkanemme samalla strategialla kuin edellisenä kahtena vuonna) ja kävimme läpi arvokyselyiden tuloksia. Kuitenkin suurimpana ja eniten keskustelua aiheuttaneena aiheena käsittelimme jäsenmaksun ja adventtikalenterin hinnan korotusta.

Muuttuvan yhteiskunnan ja digitalisaation lisäämisen vuoksi partiossa kaivataan lisäresursseja tulevina vuosina. Suomen Partiolaisten hallitus esitti pohjaesityksenään, että jäsenmaksua korotettaisiin kuudella eurolla ja joulukalenterin hinta nostettaisiin yhdeksään euroon. Ennen kokousta kävimme perusteellista keskustelua näistä melko suurista korotuksista koko neuvoston kesken. Keskustelua herätti esimerkiksi se, onko kaikki hallituksen kaavailemat uudistukset tarpeellisia, miten ne hyödyttävät lippukuntia ja mistä niistä oltaisiin valmiita luopumaan, jos partioneuvosto ei päätöksillään antaisikaan hallituksen toivomaa budjettia. Selvää kaikille oli, että monet uudistukset olivat tarpeellisia ja lisäresurssin tarve on. Hallituksen suunnitelmissa on muun muassa partiojohtajan käsikirjan uudistus ja aikuisten rekrytointikampanja.

Eniten keskustelua aiheutti se, haluammeko ottaa lisärahoituksen omilta jäseniltämme vai varainhankinnan avulla kalenterin hintaa nostamalla. Päädyimme siihen, että haluamme pitää jäsenmaksun mahdollisimman matalalla ja nostaa joulukalenterin hintaa niin, että se olisi parempi tuottavuudeltaan. Matalampi jäsenmaksu mahdollistaa useamman lapsen ja nuoren osallistumisen partiotoimintaan ja hallituksen kaavailemalla korotuksella joissakin piireissä, piirin ja SP:n jäsenmaksu yhteen laskien, jäsenmaksu olisi noussut jo lähelle 80 euroa. Hallitus esitti hinnan nostoa yhdeksään euroon, mutta aika nopeasti neuvoston jäsenet nostivat pöydälle myös mahdollisuuden nostaa se suoraan 10 euroon, jolloin paine nostaa jäsenmaksua olisi pienempi ja toisaalta 10 euron summa on käytännöllisempi niin myyjille kuin lippukunnillekin. Kymmenen euron kalenteri toki tuntuu kalliilta, mutta keskusteluissa oli hyvin voimakas fiilis siitä, että adventtikalenterin varainhankinnallista merkitystä tulisi korostaa myös ostajille yhä enemmän ja sen tulisi tuottaa enemmän hyötyä lippukunnille. Kymmenen euron korotuksen seurauksena yhteisesti sovittiin myös, että adventtikalenterin kehitystä tehdään yhä suuremmalla panoksella kuin aikaisempina vuosina ja hallitus on sitoutunut esimerkiksi selvittämään sähköisten maksutapojen mahdollistamista kalenterimyynnissä.

Kokonaisuudessaan partioneuvosto oli antoisa ja opin paljon uutta. Kokouksessa oli hyvä henki ja itseäni ilahdutti, että kaikilla oli aidosti halu tehdä meidän yhteisestä partiosta parempaa. Vaikka keskustelu oli välillä kiivastakin, oli kaikilla selkeästi sama päämäärä – yhteinen ja parempi partio!

 

Anni

piirin varajohtaja