Kiittämisen kulttuurista

Ollakseen lasten ja nuorten kasvatusjärjestö, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kannustava ja kouluttava liike, partio tarvitsee lukemattoman määrän aikuisten tekemiä vapaaehtoistyön tunteja. Mitä toimintaan sitoutunut aikuinen saa itselleen? Kavereita, kokemuksia ja kiitoksen? Palautteena yleensä hiljaisuutta. Siitä saa päätellä tekemisensä onnistuneen sovitusti; jos ei tule sanomista, niin hyvin meni. Näin ei pitäisi olla.

Johtajan pitää ansaita ryhmänsä. Se on vanha totuus. Johtajalle tämä on melkoinen haaste. Ihmiset ovat erilaisia ja ottaa aikaa, että oppii tuntemaan ryhmänsä. Palautteen antamisen kannalta rooleja on monenlaisia. Jotkut haluavat ja tarvitsevat paljon julkista huomiota.Toiset nauttivat enemmän kahdenkeskisestä palautteesta.

Oleelliset kiitttämisen aakkoset ovat mielestäni:

A. Jos sovittu toteutuu, kiitetään.
B. Jos sovittu toteutuu yli odotusten, niin hurrataan.
C. Mikään tehty tai tekemättä jättäminen ei saa jäädä huomiotta.

On hyvä muistaa, että:

  • Kukin on pestinsä kokoinen.
  • Kaikille pitää olla samat säännöt.
  • Reilu peli kuuluu joka tilanteeseen.

On perin haasteellista antaa kunnia sille, joka loistaa vähättelemättä sitä, joka tekee sovitun. On vaikeaa muistaa kiittää sitä pienintäkin, vähentämättä näkyvimmän loistoa. Esimerkin kerron Täplästä. Vaikka päätoimittajan nimi komeilee ykköspaikalla ja hänet muistetaan lehdestä toiseen, niin taittaja tekee tahollaan huikeaa jälkeä ja jää mieleen. Ekä lehti siltikään toteudu ilman jokaista ilmoitusmyyjää tai pienen jutun kirjoittanutta partiolaista. Kaikkia pitää muistaa kiittää ja kaikkien pitää saada loistaa.

Kiittämisen kulttuurissa oleellista on esimerkki ja arvostus jokaista tekijää kohtaan. Me emme ole koskaan ’vaan’ luottiksia. Uskon, että meitä ajaa eteenpäin kannustus, vastuu ja tahto. Haluamme BP:n ajatusta mukaillen mennä kohti seuravaa parempaa tekoa.

Johtajan rooli on paremman tavoittelussa tärkeä. Kiittäminen ja kannustaminen pitää olla jatkuvaa ja johdonmukaista. Johdettavien pitää luottaa siihen, että heidän johtajansa jaksaa kannustaa ja palkita. Johtajan pitää ymmärtää, että tiimi ja sitä kautta partio kehittyy, kun ponnistelemme kohti parasta.

Ansiomerkit ovat hienoja ja arvostettavia järjestelmällisen kiittämisen välineitä. Jokainen merkin saanut ovat minun onnittelujeni kohde. Järjestelmää pitää mielestäni kehittää. Tasapuolisuus, oikea-aikainen huomioiminen ja jatkuva hereilläolo takaavat ansiomerkkien jakamisen tavoitteen. Mielestäni ne ovat kiittäminen ja kannustaminen. Jokaisen johtajan velvollisuus on olla ansiomerkkiasioissa valppaana.

Kiittäminen kuuluu partioon. Me olemme Hämeestä ja tahdomme tehdä parhaamme. Me ansaitsemme kiitokset.

Tanja,
Viestintäryhmän pj