Kesällä ajatukset kohti uusia pestejä?

Kesä ja kesäleirit ovat täydessä vauhdissa ja tulevaisuuden partiopestit saattavat pohdituttaa, kun kesä on tuonut taukoa säännölliseen toimintaan. Syksyllä koittaa taas useita partiovaaleja ja piirin syyskokouksessa valitaan neljä uutta hallituksen jäsentä. Avoinna ovat kehityksestä, vapaaehtoistuesta ja yhteiskuntasuhteista, ohjelmasta ja lippukuntatuesta vastaavien hallitusjäsenten pestit. 

Piirihallituksen jäsenenä pääsee työskentelemään partion kehittämiseksi ja lippukuntien tukemiseksi. Piirihallituksessa pestin keskiössä on se, miten lippukunnat voisivat toimia entistä paremmin ja mitä piirin voi tehdä lippukuntia tukeakseen. Pestissä pääsee myös vaikuttamaan Suomen Partiolaisten toimintaan ja tekemään yhteistyötä muiden piirien kanssa. Tämän lisäksi jokaisella piirihallituksen jäsenellä on johdettavanaan oma toiminnanala tai ryhmä, jonka kanssa keskitytään jonkin partion osa-alueen kehittämiseen. 

Piirihallituksessa toimiessa olen oppinut muun muassa suuren järjestön johtamisesta ja toiminnasta, erilaisten ihmisten kanssa toimisesta, päätöksentekoprosesseista, taloudesta, etäyhteyksillä kokoustamisesta, itseni johtamisesta ja priorisoinnista. Jos haluat haastaa itsesi ja päästä mukaan uudenlaiseen rooliin kehittämään partiota, suosittelen harkitsemaan piirihallituspestiä lämpimästi! Pestissä tukenasi ovat muut hallituksen jäsenet, oma ryhmäsi sekä piirin työntekijät. 

Piirihallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Kokoukset toteutetaan yleisimmin arki-iltana. Pääsääntöisesti kokoustamme kasvokkain, mutta etäyhteyksiä on tarkoitus hyödyntää entistä enemmän. Tämän lisäksi aikaa kuluu luonnollisesti kokouksiin valmistautumiseen, erilaisiin pestiin liittyviin kokouksiin ja keskusteluihin sekä oman toiminnanalan johtamiseen. Viikonloppuisin aikaa menee suurella osalla jäsenistä kaksi kertaa vuodessa laajennettujen valiokuntien kokouksiin, piirin kokouksiin sekä muutama kerta vuodessa mahdollisiin koulutuksiin tai muihin kokouksiin. Pesti vaatii keskimäärin aikaa viikoittain, mutta suurelta osin pystyy itse vaikuttamaan milloin partiota tekee. Pestit alkavat vuoden 2019 alussa ja kestävät 2 vuotta. 

Heräsikö kiinnostus? Lisätietoja voit kysellä hallituksen jäseniltä tai vaalitoimikunnalta. Lue lisää avoinna olevista pesteistä alta. Jos haluat lähteä ehdolle tai ilmiantaa kaverisi, ota yhteys vaalitoimikuntaan. Vaalitoimikunnan tavoitat etunimi [dot] sukunimi [at] partio [dot] fi -sähköpostiosoitteista ja vaalitoimikuntaan kuuluvat:  

Sari "Siiri" Liikonen

Heli Vuorinen

Maria Kaisa "Misha" Hast

Markus "Mike" Leivuori

 

Heinäkuisin partioterveisin, 

Tytti 

Piirinjohtaja

Tytti [dot] lindroos [at] partio [dot] fi, 0505660712

 

 

Kehityksestä vastaava hallituksen jäsen

Kehityksestä vastaavana hallituksen jäsenenä pääset kehittämään partion tulevaisuutta Hämeessä. Olet avainasemassa tuomassa uusia kehitysideoita sekä ratkaisemassa haasteita. Pesti tarjoaa mahdollisuuden päästä luomaan uutta ja kehittämään visionäärin taitoja. Pestiisi kuuluu kehitysryhmän johtaminen sekä tiivis yhteistyö muiden toiminnanalojen kanssa. Kehitysryhmä havainnoi yhteiskunnan, partion ja muiden järjestöjen ilmiöitä ja suuntaa katseensa partion tulevaisuuteen. 

Pesti vaatii tekijältään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja priorisointitaitoja. Pestissä pääset seuraamaan partion kehittämistä myös SP:ssä ja muissa piireissä sekä jalkauttamaan kehitysprojekteja Hämeeseen. 

 

Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen 

Tämä kahden vuoden huikea seikkailu odottaa Sinua, joka haluat olla aitiopaikalla vaikuttamassa hämäläisten lippukuntien piiriltä saamaan tukeen. Lippukuntatuen ryhmän puheenjohtajana teet töitä, jotta lippukunnat voivat Hämeessä entistä paremmin. Johdat kokonaisuutta, jossa valmennusjaoston, lippukuntajaoston, moninaisuusjaoston ja Loisto-jaoston luottikset toimivat yhdessä lippukuntien hyväksi. Sinulla on tiimissäsi upea joukko vastuunsa kantavia ja asiansa osaavia partiolaisia.

Lippukuntatuesta vastaavana hallituksen jäsenenä kehität hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Osallistut myös Suomen Partiolaisten laajennettuihin valiokuntiin edustaen Hämeen piiriä ja meillä tehtävää aluetyötä.

Lippukuntien toiminnan kannalta erityisen keskeinen ja tärkeä pesti vaatii tekijältään intoa tehdä kehittämistyötä lippukuntien hyväksi, kykyä hallita kokonaisuuksia ja halua tehdä yhteistyötä eri ryhmien ja jaostojen kanssa.

Pesti alkaa vuoden 2019 alussa ja tarjoaa mahdollisuuden toimia tehtävässä, joka kehittää johtamistaitoja, kokonaisuuksien hallitsemisen taitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi pääset johtamaan toimintaa, joka vie eteenpäin uudistettua ja vastikään käynnistettyä valmennus-lippukunnanjohtamisen mallia.

 

Ohjelmasta vastaava hallituksen jäsen 

Ohjelmaryhmän puheenjohtajana teet töitä, jotta lippukunnille on tarjolla laadukkaita tapahtumia sekä tukea partiokasvatukseen. Ohjelmaministeri johtaa ohjelman toiminnanalaa, johon kuuluvat ohjelmaryhmä sekä ikäkausi-­, partiotaito-­ ja kilpailujaosto. Kullakin jaostolla on oma puheenjohtajansa ja he kuuluvat ministerin johtamaan ohjelmaryhmään. Ministerin vastuulla on ohjelmaryhmän jäsenten ja jaostojen puheenjohtajien rekrytointi ja pestaaminen sekä jaostojen

puheenjohtajien tukeminen jaostojen jäsenten rekrytoinnissa ja pestaamisessa. 

Ohjelmasta vastaavana hallituksen jäsenenä kehität hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Osallistut myös Suomen Partiolaisten laajennettuihin valiokuntiin edustaen Hämeen partiopiiriä ja teet yhteistyötä muiden piirien ja Suomen Partiolaisten ohjelmaluottisten kanssa. 

Pesti alkaa vuoden 2019 alussa ja pääset mukaan luomaan elämyksiä hämäläisille partiolaisille ja tukemaan partiokasvatuksen toteuttamista. Pestissä opit varmasti uutta tapahtumien järjestämisestä ja tukemisesta, johtamisesta sekä partiokasvatuksesta. Pesti vaatii intoa partio-ohjelman toteuttamiseen ja sen tukemiseen sekä hyviä yhteistyötaitoja. 

 

Vapaaehtoistuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen

Tässä pestissä yhdistyvät kaksi kokonaisuutta. Pääset vastaamaan aikuisista partiossa sekä kehittämään yhteiskuntasuhdetoimintaa niin piirissä kuin lippukuntia tukemalla. Pestisi keskiössä on aikuisrekrytointi, aikuisten tukeminen, yhteiskuntasuhdetoiminta ja lippukuntien sidosryhmätoiminnan tukeminen. Pestiäsi teet yhdessä aikuis- ja luottisjaoston sekä y-ryhmän kanssa. 

Vapaaehtoistuesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavana hallituksen jäsenenä kehität hämäläistä partiotoimintaa yhdessä muiden hallituksessa toimivien jäsenten kanssa. Osallistut myös Suomen Partiolaisten laajennettuihin yhteiskuntasuhdevaliokuntiin edustaen Hämeen partiopiiriä ja teet yhteistyötä muiden piirien ja Suomen Partiolaisten kanssa. 

Pesti edellyttää kiinnostusta yhteiskuntasuhteisiin ja aikuisten tukemiseen partiossa. Pestissä kehityt vapaaehtoisten johtamisessa ja tukemisessa, opit yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja pääset kehittämään vapaaehtoistuen sekä yhteiskuntasuhteiden toimintaa piirissämme.