Katsaus jäsenkokouksen esityslistaan

Tervetuloa jäsenkokousviikkoon! Perjantaina 21-henkinen delegaatiomme suuntaa kohti Oulua, jossa päätettävistä asioista on tässä katsaus. Esityslistan ja muut dokumentit löydät osoitteesta partio.fi/jasenkokous.

Hallituksen kaksivuotiskertomus 2015–2016

Suomen Partiolaisten hallitus pitää perinteisen katsauksen siihen, mitä edellisen jäsenkokouksen (Mikkelissä 2014) jälkeen on järjestössä tapahtunut ja miten silloin hyväksytty strategia on toteutumassa. Jo ennen kokousta saamme katsauksen Roihuun, mutta tämä kaksivuotiskauden suurin panostus näkyy varmasti myös kaksivuotiskertomuksessa.

Yhdistyksen sääntömuutos

Sääntömuutokset ovat lähes joka jäsenkokouksessa vastaan tuleva asia. Niin nytkin. Partioneuvosto on jo vuosi sitten lausunut puoltavasti sääntömuutoksista ja niihin on haettu myös PRH:n ennakkohyväksyntä, joten säännöt voidaan ottaa käyttöön, heti kun ne on tässä pykälässä hyväksytty. Muutoksia sääntöihin on käytännössä kolme: 1) järjestölle valitaan kaksi varapuheenjohtajan yhden sijaan, 2) hallitus valitaan kerralla aina jäsenkokoussyksynä, aiemman puolet ja puolet vuorovuosin sijaan, ja 3) menettelytapasääntöön siirretään esimerkiksi hallituksen jäsenten vastuualueet ja erillisiä ohjesääntöjä (esim. henkilöstöä koskeva) yhdistetään yhdeksi ohjesäännöksi.

Toiminnan painotukset 2017–2018

Keskusjärjestön seuraavan kaksivuotiskauden toiminnan painotuksiksi ovat ehdolla: Otamme kumppanuushankkeiden parhaat ideat osaksi perustoimintaa, käymme yhteistä arvokeskustelua ja edistämme partion avoimuutta, teemme partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä, varmistamme, että jokaisessa lippukunnassa johdetaan hyvin, sekä toteutamme yhteiskunnallista vaikuttamista ja varainhankintaa kaikilla tasoilla. Näitä painotuksia partioneuvosto on keväällä puoltanut, ja ne ovat myös ohjanneet jo keskusjärjestön ja piirien toiminnan suunnittelua.

Partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen uudistus

Viime syksynä partioneuvosto hyväksyi ns. Polkuvartion toimeksiannon, jossa päätettiin käynnistää partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen kokonaisuudistus. Polkuvartio kartoitti puolen vuoden ajan keskusjärjestö-, piiri- ja lippukuntatoimijoilta ehdotuksia, miten partio-organisaatiota ja toimintatapoja tulisi muuttaa. Näitä piirinjohtajat, toiminnanjohtajat ja partioneuvokset kävivät läpi jo syksyn Tulevaisuusseminaarissa

Polkuvartion esityksestä hallitus ehdottaa jäsenkokoukselle seuraavaa: ”Haluamme, että suomalainen partioliike toimii nykyistä vahvemmin ja tehokkaammin päämääränsä toteuttamiseksi. Tavoitteen edistämiseksi teemme partiota aiempaa yhtenäisemmin ja aiempaa enemmän yhdessä. Merkittävimmät muutostarpeet tavoitteen saavuttamiseksi ovat: yksinkertaistetaan Suomen Partiolaisten päätöksentekorakenne ja selkeytetään päätöksentekovaltuudet, luodaan yhteistä partiota tukevat laadun minimikriteerit ja järkeistetään Suomen Partiolaisten ja partiopiirien nykyiset päällekkäiset toiminnot ja resurssit. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ratkaisevat muutostarpeet yhdessä vuosien 2017–2018 aikana sopivaksi katsomassaan aikataulussa, kuitenkin niin, että tarvittavat päätökset tehdään viimeistään Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa 2018.” Partioneuvosto ei ollut yksimielinen tästä esityksestä, joten se ei lausuntoaan asiaan antanut.

Nyt siis päätetään uudistuksen tavoitteista, eikä siitä, miten tavoitteisiin päästäksemme pitää tehdä. Vaikka konsensus piireissä ja keskusjärjestöissä lienee se, että järkeistämistä tarvitaan, on erimielisyyttä keinoista. Siksi tämä kohta mitä luultavimmin tulee kokouksessa puhuttamaan. Tämä ainakin aiheuttaa sen, että seuraavina kahtena vuotena piirinjohtajilla ja partioneuvoksilla on tekemistä, kun etsitään parhaat keinot saavuttaa hyväksyttävät tavoitteet.

Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä partioneuvoston puheenjohtajan valinta

Ehdokkaiden lyhyet esittelyt löytyvät osoitteesta toiminta.partio.fi/ajankohtaista/sp-fs-ryn-vaalit-2016/ehdokkaat.

Nykyinen keskusjärjestön puheenjohtaja Anna Munsterhjelm hakee jatkokautta eikä hänelle ainakaan vielä ole vastaehdokkaita. Sääntömuutoksen mennessä läpi keskusjärjestölle valitaan kaksi varapuheenjohtajaa. Paikkoihin on tällä hetkellä kaksi ehdokasta: Lasse Roiha (38-vuotias Helsingissä asuva järvisuomalainen Roihun Elämysmuotoilija) ja Ilona Turunen (24-vuotias Helsingissä asuva Uudenmaan väistyvä piirinjohtaja ja partioneuvos). Partioneuvoston puheenjohtajaksi on ehdolla Pauli Engblom (lounaissuomalainen 22-vuotias partioneuvos ja lippukunnanjohtaja). Mihinkään pestiin ei vielä ole enempää kuin juuri valittavien määrä ehdokkaita, joten tilanne on sama kuin kaksi vuotta sitten Mikkelissä.

Delegaatiomme haastattelee ehdokkaita delegaatiokokouksessa tiistaina 15.11. ja jos vastaehdokkaita tulee, heitä haastattelemme viikonloppuna Oulussa.

Partioneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta

Partioneuvoston koko tulevalla kaksivuotiskaudella on 21 jäsentä, joista 3 tulee olemaan hämäläisiä. Piirihallitus päättää hämäläiset ehdokkaat kokouksessaan 15.11. Keskusjärjestön A-jäsenet eli piirit ja FiSSc asettavat ehdokkaansa partioneuvoksiksi ja varaneuvoksiksi, ja käytännössä nämä vain nuijitaan pöytään sekä huivitetaan ja kukitetaan jäsenkokouksessa.

14. varsinaisen jäsenkokouksen julkilausuma

Aiemmista jäsenkokouksista poikkeavasti keskusjärjestön hallitus on valmistellut julkilausuman. Aiemmin kokouksessa on valittu erillinen toimikunta muotoilemaan julkilausuma kokousviikonlopun aikana. Hallituksen ehdotusta ei vielä ole toimitettu delegaatioille. Hyvin todennäköisesti julkilausuma tulee käsittelemään nuorten hyvinvointia tai osallisuutta. Julkilausuma tulee julkiseksi viimeistään tulevana sunnuntaina.

Kokouksen asialistan lisäksi viikonlopun aikana käydään Partion tulevaisuus -paneelikeskustelu (lauantaina klo 10 alkaen) ja Partion arvokeskustelua (sunnuntaina klo 10 alkaen).

Seuraa jäsenkokousta osoitteessa partio.fi/jasenkokous, livestriimissä, keskusjärjestön ja piirin somessa (#jäsenkokous #hppartio #partioscout) ja osallistu keskusteluun. Delegaatiomme bloggaa aktiivisesti koko viikon Pihalla-blogissa.

Hyvää alkanutta jäsenkokousviikkoa,
Henna
Piirin ja delegaation varapuheenjohtaja

PS. Viikko jäsenkokouksen jälkeen kokoontuu partioneuvosto yhdistyksen syyskokoukseen, jossa päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä valitaan hallituksen jäsenet. Bloggaamme näistä enemmän ensi viikolla.