Kaksivuotiskauden päätös ja uudet tuulet

Melkein tasan kaksi vuotta sitten istuin muistiinpanojeni vieressä miettimässä, mitä nyt kirjoitan partioneuvoston kaksivuotiskauden viimeisestä kokouksesta. Silloin olin lopettelemassa omaa neuvoskauttani ja nyt tuuraan Kimiä, joka Hennan ja Riinan kanssa jatkavat myös seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Ilmassa oli tuttua haikeutta neuvosten ja hallituksen jäsenten päättäessä kauttaan.  Mutta nyt ilmassa oli selkeästi enemmän uuden odotusta ja tietynlaista jännitystä.

Nyt kun koko hallitus ja puheenjohtajat valittiin kerralla, oli ensi vuoden toiveita ja evästyksiä esittämässä monta sellaista henkilöä, jotka istuisivat seuraavan kerran hallituksen puolella kokouspöytää. Toivon mukaan evästykset muistuvat myös silloin mieleen, vaikka lähestymiskulma asioihin on muuttunut. Ensi kaudella koko neuvosto on varsin uudistunut.

Neuvoston kokouksessa suurta keskustelua syntyi odotetusti piirikysymyksistä. Kukin kysymys sai vastauksen vastuussa olleelta hallituksen jäseneltä. 

Hallituksen vastauksissa luvattiin tehdä yhteiskuntasuhteista arvio toiminnan arvioinnin yhteydessä keskittyen piirien ja keskusjärjestön yhteistyöhön ja piirien Y-toiminnan tukemiseen. Opukselle luvattiin päivitystä niin, että tammikuussa neuvosto saisi eteensä lippukuntatuen muutoksesta johtuvat päivitykset. Ajatus myös on, että tulevaisuudessa luovuttaisiin painetusta Opus-julkaisusta ja siirryttäisiin “Jemmassa” olevaa wiki-tyyppiseen sähköiseen julkaisuun, jota olisi kevyempi muokata ja päivitykset voitaisiin hoitaa jouhevammin.

Lippukuntatuen uudistus ja ansiomerkkikysymys eivät saaneetkaan niin selkeitä vastauksia, mutta keskustelun pohjalta hallitukselta toivottiin projektiaikataulua uudistukselle ja selvitystä ansiomerkkitilanteesta.  Näihin varmaankin joudutaan vielä palaamaan tulevaisuudessa jollain tavoin.

Hallituksen raportissa kuluneesta vuodesta oli monta positiivista juttua. Roihu saavutti tavoitteensa. Partio-ohjelma.fi on saatu käyttöön ja on nyt käännettävänä. Moninaisuusryhmä on aloittanut työnsä SP:ssä. Ensimmäiseen keskusjärjestön omaan Value-Based Leadership -kurssille on hakemuksia tullut noin 100 ja kesällä/syksyllä on tulossa toinen kurssi. Lisäksi kerrottiin uudesta Partion ystävät konseptista, jonka avulla on mahdollista tehdä lahjoituksia partiotoiminnan tueksi. Tämä lanseerataan ensi syksynä.

Neuvosto hyväksyi hallituksen esittämät menettelytapasäännöt pienen keskustelun ja pienten muutosten jälkeen. Enemmän keskustelua aiheuttivat lippukuntien mallisäännöt. Mallisäännöt sinällään eivät kokeneet suuria muutoksia, mutta niiden muokkaamista varten hallitukselta pyydettiin selkeää ja perusteellista muokkausohjetta, joissa käytäisiin läpi niin kannatusjäsenet kuin yhden vuosikokouksen malli. Tästä lähin SP kannustaa lippukuntia mallisäännöissä siirtymään kahden vuosikokouksen malliin.

Partiotoimintaan tutustumisen periaatteessa suurimmaksi ongelmaksi osoittautui perhepartio ja se, miten erilaista se on eri lippukunnissa. Koska mitään oikeaa yhteistä linjausta siitä, kuinka usein ja miten toimintaa järjestetään. Koettiin parhaaksi poistaa tässä kohtaa linjauksesta perhepartio kokonaan. Lapsien lippukuntiin liittymisen ikärajanhan määrittelee lippukunnan säännöt ja niissäkin osassa alle kouluikäisten on mahdotonta liittyä mukaan lippukuntaan. Toivon mukaan jokainen lippukunta kannustaa aikuisia liittymään partioon, jos he toimivat myös muussa kuin harvakseltaan toteutuvassa perhepartiossa, vaikka lapset eivät vielä ikänsä takia mukaan pääsisikään.

Keskusjärjestön hallituspesteihin valittiin seuraavat henkilöt :

  • Aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen: Sonja Miettinen
  • Partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen: Juha “Matsku” Salminen
  • Kansainvälisistä yhteyksistä vastaava hallituksen jäsen: Anniina Markkula
  • Taloudesta vastaava hallituksen jäsen: Daniel Sazonov
  • Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen: Antti Reinikainen
  • Viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen: Katariina “Kata” Valkeapää
  • Yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen: Ilmi Salminen

Lisäksi valittiin kansainväliset asiamiehet:

  • WAGGGS: Maija Santalahti
  • WOSM: Anniina Markkula

Varsinaisesti mielestäni ei oikein voi vaaleista puhua, sillä jokaiseen pestiin ei ollut kuin tasan yksi ehdokas. Harmillista jos nuo hallituspaikat kiinnostavat näin vähän, sillä juuri noilla paikoilla piirretään niitä tulevaisuuden suuria linjoja järjestöllemme. Toivon mukaan seuraavalla kerralla, kun kahden vuoden päästä neuvosto pääsee valitsemaan uusia hallitusjäseniä, on hakijoita enemmän. Ihan jo sen takia, että saadaan aikaiseksi hyvää pöhinää ja keskustelua siitä, mihin me olemme menossa ja mihin suuntaan kukin ehdokas olisi omaa toiminnanalaansa viemässä. Mutta tässä meille kaikille on haaste ja kaksi vuotta aikaa korjata tilanne.

Anna-Lea “Annis”
varaneuvos