Johtajapäivä 21.3.2015

Johtajapäivä ja piirin kevätkokous keräsivät yhteen hämäläisiä partiojohtajia. Päivä tarjosi mahdollisuuden osallistua erilaisiin koulutuksiin ja tavata toisia partiojohtajia. Itse osallistuin Kova-koulutukseen sekä Pesti ja aikuisen ohjaaminen- moduuliin. Päällimmäisenä koulutuksista jäi mieleen pestaaminen ja pestikeskustelut.

Pestikeskustelujen käyminen ja tärkeys on asia joka meillä monesti ”kiireessä” unohtuu ja sitä saatetaan lykätä pitkiäkin aikoja. Pestikeskustelun tulisi olla pestin aloituspiste, koska se selkeyttää pestiin liittyviä vastuita ja velvollisuuksia. Pestikeskustelun jälkeen kumpikin osapuoli tietää, mitä voi pestiltä odottaa.

Pestikeskustelun ei tarvitse jäädä yhteen kertaan, eikä pitäisikään. Keskustelu on hyvä käydä aina uudestaan, kun toimintakausi vaihtuu, vaikka pesti olisikin sama. Näin voidaan helposti tarkistaa, kuinka viime kauden tavoitteet on saavutettu ja onko pestikuvaus oikeanlainen.

Pestikeskustelun tukena kannattaa käyttää valmista pestikeskustelupohjaa.  Näin pestaaja voi varmistaa, että mikään asia ei jää käymättä läpi pestattavan kanssa. Pohjat ovat hyvin yleispäteviä ja niitä voi muokata jokaiselle pestattavalle sopivaksi. Täältä löydät esimerkki pestikeskustelupohjan: http://toiminta.partio.fi/dokumentit/pestikeskustelu.

Onhan teidän lippukunnassa pestikeskustelut käyty?

Samuli Korhonen
luottisministeri