Ansiomerkit ja -tunnukset

Ansiomerkit ovat hyvä tapa kiittää ja antaa tunnustusta lippukunnan aktiivisille jäsenille.

Partiolaisten ansiomerkit -vihkossa esitellään Suomen Partiolaisten myöntämät ansiomerkit ja niiden jakoperusteet ja opastetaan merkkien hakemiseen ja käyttöön. Hämeen Partiopiiriin myöntämiin merkkeihin voit tutustua piirin ansiomerkkiohjeistuksesta.

Ansiomerkkien hakeminen

Sekä Suomen Partiolaisten (SP) että Hämeen Partiopiirin merkkejä haetaan neljä kertaa vuodessa seuraavilla määräpäivillä: 

  • 15.1. mennessä partioviikolla, -paraatissa tai sen jälkeen jaettaviksi ajatellut
  • 15.4. mennessä juhannuksen jälkeen kesällä ja syksyllä jaettaviksi ajatellut
  • 15.9. mennessä jouluna ja seuraavan alkuvuodesta jaettaviksi ajatellut
  • 15.11. mennessä loppukeväästä (helmi-huhti) jaettavaksi ajatellut ja seuraavana vuonna jaettavat Mannerheim-soljet.

Mannerheim-solkea haetaan SP:n lomakkeella. Muistakaa ansiomerkkiohjeessa mainitut ikärajat ja kriteerit, sekä etenkin MS II:ssa vaadittu puoltolausunto koululta tai työnantajalta. Mannerheim-solkien hakemukset käsitellään kerran vuodessa, haun takaraja on edellä mainittu 15.11.

Ansiomerkkiä haetaan kirjallisesti piirin tai SP:n ansiomerkkilomakkeella. Täytetyt lomakkeet lähetetään aina Tampereen Partiotoimistolle riippumatta siitä, kumman organisaation merkkiä haetaan.

Kirjalliset hakemukset ovat käytössä vielä ainakin 2016. Kun hakeminen siirtyy Kuksa-järjestelmään, siitä tiedotetaan erikseen. 

Poikkeuksellisesti esityksiä voidaan käsitellä muulloinkin kuin edellä mainittuina ajankohtina, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Ansiomerkkiehdotukset käsittelee piirin ansiomerkkiryhmä noin viikon kuluttua hakumääräajoista. Aikataulut ovat tärkeitä. Etenkin SP:n merkkejä anottaessa tulee ymmärtää, että Hämeen ansiomerkkiryhmän jälkeen ne käsittelee vielä SP:n ansiomerkkiryhmä. 

Ansiomerkkiryhmä myöntää hämäläiset ansiomerkit ylimpiä lukuunottamatta. SP:n ansiomerkkien osalta Hämeen ansiomerkkiryhmä puoltaa / ei puolla hakemusta, ja päätöksen tekee SP:n ansiomerkkiryhmä/SP:n ylempi ansiomerkkiryhmä.

Ansiomerkkiryhmä auttaa ja neuvoo hakemusten laadinnassa ja järjestää vuosittain erilaisia koulutuksia aiheen ympärillä. Sivulta http://www.hp.partio.fi/yhteystiedot/luottamushenkilot löytyvät ajantasaiset yhteystiedot myös ansiomerkkiryhmään.