Tukea lippukunnille

Valmentajatiimit lippukuntien tukena

Piirin lippukuntatuen toiminnanalan tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle partiossa toimivalle ikäkausiryhmälle. Piirin lippukuntatuen ryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja tarjoaa niille tukea alueellisten valmentajatiimien ja tarvittaessa lippukuntajaoston kautta. Tavoitteena on, että piiri tuntee lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet. Lippukuntatuen ryhmä huolehtii, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden.

Hämäläiset lippukunnat toimivat 12 eri alueella. Ota yhteyttä oman lippukuntasi valmentajiin- yhteystiedot löydät täältä.