Syyskokouksessa valitaan piirihallituksen jäseniä

Uutinen Keskiviikko - 17.09.2014

Lauantaina 8.11. Hämeen Partiopiiri ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa Tampereella vahvistetaan tulevan kaksivuotiskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan uusia hallituksen jäseniä toimikaudelle 2015–2016.

Neljälle tekijälle paikka

Kokouksessa tullaan valitsemaan piirihallitukseen seuraavaan neljään pestiin tekijät: Ohjelma-, Alue-, Luottis- ja Kehitysministerit. Näistä kaksi viimeksi mainittua ovat uusia pestejä hallituksessa.

Ohjelmaministeri vastaa kasvatustoiminnasta piirissä. Ohjelmaministeri vastaa kasvatustoiminnasta partiopiirissä. Ohjelmaministeri pitää huolen, että lippukunnilla on tietoa ja taitoa toteuttaa partio-ohjelmaa ja että piiri tarjoaa laadukkaita ohjelmatapahtumia lippukunnille. Erityisesti kisatoiminta, kansainvälisyys ja ohjelmatapahtumat piirissä eri ikäkausille ovat ohjelmaministerin työpöydällä. Ohjelmaministerillä on johdettavanaan neljän jaoston kokonaisuus: partiokasvatus-, partiotaito-, kansainvälisyys- ja kisajaosto.

Aluetyön tärkeimpinä tehtävinä on toimia linkkinä lippukunnanjohtajien, lippukuntien ja piirin välillä sekä piirin ja SP:n välillä aluetyön osalta. Alueministerin alaisuudessa toimii suuri joukko motivoituneita kenttäpelaajia, eli alueohjaajia. Heidän lisäkseen alueministerin salkussa on uusia ja elvytettäviä lippukuntia tukeva lippukuntajaosto, moninaisuusjaosto sekä lippukuntien laatuun panostava Loisto-jaosto.

Luottisministerin  vastaa partiopiirin yli 130 luottamushenkilön koordinoinnista, kouluttautumisesta ja luottiksille suunnatuista tapahtumista ja niiden kehittämisestä. Luottisministeri osallistuu yhdessä eri toiminnanloista vastaavien hallitusjäsenten kanssa toiminnanalojen työskentelyyn ja toimii kiinteästi yhteistyössä piirin aikuisjaoston kanssa.

Kehitysministeri vastaa piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista, jäsenmäärän kasvun koordinoinnista ja kehittämisestä sekä toimintaympäristön seurannasta. Kehitysministeri osallistuu yhdessä eri toiminnanloista vastaavien hallitusjäsenten kanssa toiminnanalojen työskentelyyn, hallituksessa kehitysministeri koordinoi hankkeiden ja projektien jalkautumisen toiminnanaloille.

Kiinnostuiko? Ota yhteyttä vaalitoimikuntaan

Partiopiirin vaalitoimikunta toivoo kaikkia yllä mainituista partiopesteistä kiinnostuneista ilmoittamaan kiinnostuksensa tai vinkkaamaan hyvistä ehdokkaista.

Yhteystiedot ja lisätietoa pesteistä löytyy vaalisivulta: www.hp.partio.fi/vaalit.