Partiolaiset ehkäisevät nuorten syrjäytymistä Yhteisvastuun tuotoilla

Uutinen Tiistai - 15.11.2016

Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen tuottojen avulla kokeillaan partiossa esimerkiksi harrastuskaveritoimintaa, laajennetaan erityistukea tarvitsevien lasten partioon osallistumisen mahdollisuuksia, etsitään yksinäisiä lapsia ja nuoria mukaan toimintaan sekä viedään maahanmuuttajalapsia metsäretkille.

Partiolaiset osallistuivat aktiivisesti juuri päättyneeseen Yhteisvastuukeräykseen. Keräyksen tuotoilla ehkäistään nuorten syrjäytymistä partiotoiminnan avulla eri puolilla Suomea. Tuotot ohjataan paikallistasolla toteutettaviin hankkeisiin ja niiden tukemiseen. Hankkeiden tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman paljon niitä nuoria, joilla harrastusta ei ole; esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevia tai vähävaraisista perheistä tulevia lapsia ja nuoria sekä maahanmuuttajia. 

Tommi Laitio: ”Partiossa on halua ja kykyä reagoida muutokseen”

Partiolaisten Yhteisvastuu-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio. Laitio näkee, että harrastamisella on suuri rooli nuoren elämässä.

"Harvan asian vaikutus nuoren hyvinvointiin on niin suuri kuin harrastuksen. Harrastuksissa nuori oppii uusia asioita, saa uusia ystäviä, hänen itsetuntemuksensa paranee ja hänen elämäänsä tulee uusia luotettavia aikuisia. Partiolaisten hankkeet todistavat, että partiossa on halua ja kykyä katsoa maailmaa tuorein silmin ja reagoida muutokseen. Näillä hankkeilla Suomesta ja partiosta tulee reilumpi paikka”, Laitio uskoo.

Partiotoiminnan lähtökohta on yhdessä kavereiden kanssa tekeminen. Porukalla asioita tehden opitaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat elämässä pärjäämisessä.

”Partio tarjoaa yhteisön ja turvallisen kasvuympäristön, jonka jokainen nuori tarvitsee. Yhteisvastuun myötä kokeilemme ensimmäistä kertaa partiossa näin suoraan rahoitusohjausta, jotta mahdollisimman moni uusi lapsi ja nuori pääsisi mukaan”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm kertoo.

100 uutta tapaa tehdä partiota

Partio on ollut evankelis-luterilaisen kirkon Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde vuonna 2016. Keräys tuotti yhteensä 3 458 278,70 euroa. Keräyksen tuotoilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun kautta ammattikoulutusta Ugandassa sekä kotimaassa partiolaisten nuorten syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Partion Yhteisvastuuhankkeiden avulla etsitään 100 uutta tapaa tehdä partiota.

Esimerkkejä partiolaisten Yhteisvastuuhankkeista eri puolilla Suomea:

  • Tampereella käynnistetään partiotoimintaa yhteistyössä erityiskoulun kanssa. Lisäksi kokeillaan liikkuvaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille heille tutuissa paikoissa ja tapahtumissa partiolaisten tilojen ulkopuolella. (Hämeen Partiopiiri ry)
  • Helsingin Mellunkylässä järjestetään avoimia retkiä perheille yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Kohderyhmänä laaja-alaisesti alueen perheet, mutta erityisesti mukaan kutsutaan eri kulttuuritaustaisia perheitä. Tämän lisäksi käynnistetään erilaista toimintaa niille alueen lapsille ja nuorille, joilta puuttuu tekemistä. (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry)  
  • Pohjanmaalla kehitetään lippukuntatukea, joka luo vapaaehtoisille mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa ja kouluttautua Yhteisvastuun teemojen saralla. Hanke tukee yksittäisten lippukuntien valmiuksia etsiä harrastuksia vaille jääviä nuoria ja lapsia. (Pohjanmaan Partiolaiset ry)  
  • Uudellamaalla järjestetään partiotoimintaa yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa sellaisissa paikoissa, jotka ovat nuorten luonnollisia kokoontumispaikkoja. (Uudenmaan Partiopiiri ry)  
  • Lounais-Suomessa tarjotaan harrastuskavereita esimerkiksi maahanmuuttajille tai erityistä tukea tarvitseville lapsille ja madalletaan sen avulla kynnystä tulla mukaan toimintaan. (Lounais-Suomen Partiopiiri ry)  
  • Lapissa käynnistetään partiotoimintaa hiihtokeskuksissa ja pilotoidaan saamenkielistä partiotoimintaan Inarissa. (Lapin Partiolaiset ry)  
  • Kymenlaaksossa tuetaan ilman koulupaikkaa jääneitä nuoria sekä kehitetään partiolaisten retki- ja leirialueen esteettömyyttä. (Kymenlaakson Partiopiiri ry)  
  • Etelä-Karjalassa kehitetään erityistukea tarvitseville lapsille tarkoitettua sisupartiotoimintaa ja erityislasten integroitumista partioharrastukseen. (Etelä-Karjalan Partiolaiset ry)  
  • Ruotsinkieliset partiolaiset toteuttavat moninaisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda mahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisten ja kehitysvammaisten osallistumiselle partioon. Ohjelmaan kuuluu m.m. kohdistettu rekrytointiohjelma, kummeja uusille osallistujille, koulutuksia, kuvakommunikaatiomateriaali ja selkokieliset esitteet (Finlands Svenska Scouter)  
  • Järvi-Suomessa kehitetään tapoja mahdollistaa entistä paremmin partiotoimintaan osallistuminen erityistukea tarvitseville lapsille. (Järvi-Suomen Partiolaiset ry)  

Lisäksi monet partiolippukunnat toteuttavat omia hankkeita omilla paikkakunnillaan.

Lisätietoja:
Saara Nykänen
projektipäällikkö
puh. 040 749 8472
saara [dot] nykanen [at] partio [dot] fi