Partio torjuu nuorten syrjäytymistä

Uutinen Maanantai - 08.02.2016

Partiolaiset ympäri Suomen ovat mukana toimimassa sunnuntaina 7.2. käynnistyneen Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Partio on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohde vuonna 2016. Tämän vuoden keräyksellä ehkäistään nuorten syrjäytymistä partiotoiminnan avulla.

Kaikki ansaitsevat kaverin

Syrjäytyneet nuoret kokevat usein yhdeksi syrjäytymisensä syyksi ystävien puutteen.  Tammikuun lopussa julkaistun Nuorisobarometrin mukaan joka kolmas nuori kokee itsensä ainakin joskus yksinäiseksi (Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015).

Harrastaminen on yksi parhaista keinoista ehkäistä syrjäytymistä ja tuoda nuori osaksi ympäröivää yhteisöä. Heikko taloudellinen tilanne aiheuttaa kuitenkin nuorille arjen haasteita. Joka kolmas Nuorisobarometriin haastatellusta nuoresta on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahapulan takia. Samat nuoret tapaavat ystäviään selvästi muita harvemmin. Myös yksinäisyyden kokemukset ovat heillä selvästi tavallisempia.

Partiossa toteutetaan Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla hankkeita, joilla tarjotaan yhä useammalle lapselle ja nuorelle mahdollisuus tulla mukaan partiotoimintaan.

”Toimintamme lähtökohta on yhdessä kavereiden kanssa tekeminen. Partio tarjoaa yhteisön ja turvallisen kasvuympäristön, jonka jokainen nuori tarvitsee. Samalla opitaan tietoja ja taitoja, jotka auttavat elämässä pärjäämisessä”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm toteaa.

100 uutta tapaa tehdä partiota

Yhteisvastuukeräyksen varoilla luodaan sata uutta tapaa tehdä partiota. Paikallistasolla toteutettavien hankkeiden tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman paljon niitä nuoria, joilla harrastusta ei ole; esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevia tai vähävaraisista perheistä tulevia lapsia ja nuoria sekä maahanmuuttajia.

Keräysvaroilla rahoitetaan esimerkiksi vähävaraisen lapsen osallistuminen leirille ja tarvittavat varusteet tai perustetaan uusia ryhmiä maahanmuuttajataustaisille lapsille.

Tervetuloa tempauksiin

Yhteisvastuukeräys käynnistetään partiomaiseen tyyliin hyvällä työllä. Partiolaiset tempaisevat keräyksen hyväksi kymmenillä paikkakunnilla eri puolilla Suomea yhteistyössä seurakuntien toimijoiden kanssa.

Lippukuntien tempauksista tietoa

Lippukuntien toivotaan kertovan Partiotoimiston tiedottajalle (marjo [dot] majlund [at] partio [dot] fi) tempauksista, joissa ovat mukana. Tempausksista pyritään nostamaan tietoa sosiaaliseen mediaan sekä yhteisvastuukeräystempaussivuille.

Päivittyvän listan tapahtumista löydät osoitteesta www.partio.fi/yhteisvastuutempaukset

Lisätietoja keräyksestä: www.yhteisvastuu.fi

Uutinen: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 5.2.2016