Mahtava harrastus ja mahtava juttu

Uutinen Lauantai - 11.04.2015

Hämeen Partiopiirin #partiolainenäänestää -kampanja toteutettiin Tampereella lauantaina 11.4. Kampanjan tavoitteena oli käydä haastattelemassa eduskuntavaalien ehdokkaita nuorten ja partion asioissa.

Tampereella ehdokkaita tavoitettiin parikymmentä lähinnä Keskustorilla olevilla vaalikopeilla. Ehdokkaita haastattelemassa olivat Kimi Uosukainen, Matti Hirvonen ja Harri Länsipuro. Sinisiin liiveihin ja partiohuiveihin sonnustautuneet haastattelijat herättivät kiinnostusta niin ehdokkaissa kuin paikalle saapuneissa kaupunkilaisissa.

Tavoitteena oli kuulla eri puolueiden ehdokkailta, mitä mieltä he ovat lapsi- ja nuorisojärjestöjen sekä partion toimintamahdollisuuksista. Päivän aikana nousi useasti esille ehdokkaiden arvostus partion tekemää vapaaehtoistyötä kohtaan. Kolmannen sektorin toimijana partiota pidettiin merkittävänä kansaa liikuttavana ja terveellisiä elintapoja edistävänä toimijana.

Muutaman ehdokkaan mielestä tulevaisuudessa partion ja koulun välistä yhteistyöä tulisi aktivoida, sillä partio on matalan kustannuksen harrastus. Myös luonnonsuojelu ja luonnon arvostus koettiin partion vahvoiksi arvoiksi, joita partiolaisten tulisi enemmänkin tuoda esille.

Haastatelluille ehdokkaille annettiin Hämeen Partiopiirin Vuosikirja 2014.

Eduskuntavaalien äänestyspäivä on sunnuntai 19.4. Partiotaustaiset ehdokkaat löytyvät osoitteesta: www.partioehdokkaat.fi

Päivän tunnelmia voi katsoa Facebookista, Twitteristä ja Instagramista: #partiolainenäänestää #hppartio ja #partioscout.