Lippukuntatuki uudistuu

Uutinen Keskiviikko - 21.09.2016

Kun jollain on asiaa lippukunnalle, haluaa tulla mukaan toimintaan tai ehdottaa yhteistyötä, keneen hän ottaa yhteyttä? Lippukunnanjohtajaan, yleensä. Kun piiristä tai keskusjärjestöstä halutaan kertoa lippukuntia ja siellä toimivia partiolaisia koskevista asioista, keneen otetaan yhteyttä? Lippukunnanjohtajaan, yleensä.

Lippukunnanjohtaja pyörittää lippukuntaa, rekrytoi ja pestaa uusia johtajia, varmistaa tilat toiminnalle, huolehtii toiminnan partiomaisuudesta, etsii pesteille tekijät, vastaa vanhempien yhteydenottoihin, edustaa lippukuntaa aluetapaamisissa, vastaa yhteistyöstä muiden alueen lippukuntien kanssa, pitää yhteyttä taustayhteisöön jne. Lista on pitkä ja lippukunnanjohtajalta vaaditaan leveitä hartioita kaiken vastuun kantamiseen.

Arki on lippukunnan, partiokasvatuksen ja ihmisten johtamista

Yleinen toivetila on, että meillä Suomessa on vahvat, hyvinvoivat lippukunnat, joissa partio-ohjelma toteutuu mahdollisimman laajasti ja jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen on hyvä toimia ja olla mukana. Tämän toivetilan voi tavoittaa, kun lippukuntien johdossa on huolehdittu kolmen kokonaisuuden johtamisesta. Nämä kokonaisuudet ovat lippukunnan johtaminen, partiokasvatuksen johtaminen ja ihmisten johtaminen.

Hyvin johdetussa lippukunnassa yhdistyksen hallinto pyörii ja talous on kunnossa. Eri tapahtumille ja pesteille löytyvät tekijät ja uusia jäseniä tulee eri ikäkausiin. Lippukunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä toimii ja kaikki tietävät, missä mennään.

Partiokasvatuksen johtamisessa pyritään siihen, että kaikissa ikäkausissa on hyvää, partio-ohjelman mukaista toimintaa ja jokainen pääsee osallistumaan ikäkautensa ohjelmaan. Ikäkausien tapahtumien osalta tehdään myös yhteistyötä oman alueen lippukuntien kanssa niin, että kaikki pääsevät osallistumaan heille kuuluviin tapahtumiin.

Kun ihmisiä johdetaan hyvin, lippukunnan johtajisto voi hyvin ja heillä on hauskaa yhdessä. Jokaisella johtajalla on pesti, hänet on pestattu ja hän on saanut pestin mukaisen koulutuksen. Tekijöillä on intoa ja iloa tehdä partiota sekä ajatus siitä, mitä he partiossa haluaisivat seuraavaksi tehdä.

Ohjelmajohtaja ja pestijohtaja avuksi lippukunnanjohtajalle

Edellä esitellyt kolme kokonaisuutta ovat isoja ja vastuu niistä on tähän asti ollut lähes kokonaan lippukunnanjohtajalla. Uudistuksen tarkoituksena on jakaa taakkaa lippukunnanjohtajan harteilta kahdelle uudelle pestille. Lippukunnan johtaminen on jatkossakin lippukunnanjohtajan tehtävä. Hän johtaa sekä lippukunnan partiotoimintaa että yhdistystä. Rinnalleen hän saa ohjelmajohtajan ja pestijohtajan pestit. Olisi hyvä, jos näiden pestien tekijät istuisivat myös lippukunnan hallituksessa, jolloin heidän johtamansa kokonaisuudet olisivat myös edustettuna päätöksenteossa.

Ohjelmajohtaja johtaa partiokasvatuksen ja partio-ohjelman toteuttamista kaikissa ikäkausissa. Apunaan hänellä on ikäkausivastaavat, luotsit ja ryhmänjohtajat. Yhdessä he varmistavat, että ryhmien toiminta on suunnitelmallista ja että ne toteuttavat partio-ohjelmaa. Ohjelmajohtaja varmistaa, että kaikille ikäkausille on tarjolla partio-ohjelman mukaiset ikäkausitapahtumat joko lippukunnan, alueen, piirin tai keskusjärjestön järjestämänä. Hän myös huolehtii, että lippukunnan päätöksenteossa ja toiminnassa huomioidaan eri ikäkaudet ja niiden kasvatustavoitteet.

Pestijohtajan tehtävänä on huolehtia lippukunnan aikuisista ja kaikista johtajapesteissä olevista sekä heidän motivaatiostaan. Hän kouluttaa lippukunnan pestaavat johtajat tarvittaessa pestauksen saloihin ja varmistaa, että kaikkien pestissä toimivien kanssa on käyty pestikeskustelu. Pestijohtaja ottaa itselleen myös koulutusvastaavan tehtävät ja huolehtii, että lippukunnalla on ajantasainen kouluttautumissuunnitelma ja että kaikilla johtajilla on mahdollisuus pestiinsä kuuluvaan koulutukseen. Pestijohtaja myös varmistaa, että lippukunnan aikuisrekrytointi on jatkuvaa ja että uudet aikuiset otetaan sujuvasti osaksi lippukuntaa.

Miten uudistus etenee?

Lippukunnanjohtajien tapaamisessa piirin syyskokouksen yhteydessä 12. marraskuuta Tampereella esitellään tarkemmin lippukuntatuen uudistusta. Nyt heränneet kysymykset kannattaa kirjata ylös, vaikka koko johtajiston voimin, ja lippukunnanjohtaja voi lähteä tapaamiseen hakemaan vastauksia.

Marraskuuta odotellessa kukin voi alkaa miettiä, kenestä leivottaisiin oman lippukunnan ohjelmajohtaja? Entä kuka ottaisi pestijohtajana haltuun lippukunnan kaikki johtajat? Näiden pestien pestikuvaukset löydät muiden lippukuntapestien joukosta osoitteesta hp.partio.fi/pestikuvaukset.

Kun kysymyksiä ja ajatuksia herää ja jos oman lippukunnan tehtävien uusjako aiheuttaa harmaita hiuksia, ei kannata huolestua. Ensi keväänä aluetapaamisessa käydään läpi uusia pestejä ja tehtävien jakoa. Lisäksi tarvittaessa lippukunta voi pyytää tänä syksynä alueohjaajaansa tai ensi keväänä uusia valmentajiaan käymään johtajistossa ja juttelemaan lippukunnan tehtävien jaosta. Myös toimiston lippukuntakoordinaattorit ovat käytettävissä tähän.

Lue lisää uusimmasta piirilehti Täplästä.