Hilja Mäkinen on piirin toimiva partiojohtaja

Uutinen Lauantai - 16.11.2013

Hämeen Partiopiirin toimivaksi partiojohtajaksi on valittu Hilja Mäkinen Tampereen Lokeista.

Palkinnon jakajana toimi Hämeen Partiosäätiön puheenjohtaja Jarkko Mäkinen, joka luonnehti Hiljaa näin:
- Hilja on partiotoimintaa aktiivisesti ja epäitsekkäästi eteenpäin vievä nuori partiojohtaja. Ikäisekseen hän on hyvin määrätietoinen, kauaskatseinen ja kunnianhimoinen. Hiljalla on takanaan kahdeksan aktiivista toimintavuotta ja katse tiukasti suunnattuna tuleviin partiovuosiin.

Valintaan vaikutti Hiljan aktiivisuus partiossa sekä paikallisella tasolla että valtakunnallisessa toiminnassa. Hilja on partiojohtaja, joka näkee partiotoiminnan tärkeän yhteiskunnallisen merkityksen, aktiivisten ja vastuuntuntoisten lasten ja nuorten kasvattamisen, sekä partion olennaisena osana kolmatta sektoria ja koko ympäröivää yhteiskuntaa. Hän on aktiivinen lippukunnanjohtaja Tampereen Lokeissa Tampereella, toimii opiskelupaikkakunnallaan Turussa akelana Kupittaan Henrikinpojissa, on mukana Suomen Partiolaisten Partiojohtaja-lehden toimituskunnassa sekä edistää lapsi- ja nuorisotyötä Pohjoismaissa Suomen NNKY-liiton edustajan Pohjoismaisessa lapsi- ja nuorisotyön komiteassa. Lippukuntamme taustayhteisö on Tampereen NNKY. Aktiivisuus sekä partiossa että NNKY-liikkeessä osoittaa, miten tärkeää lapsi- ja nuorisotyön edistäminen Hiljalle on.

Lippukunnassa Hilja kannustaa nuorempiaan ottamaan ja kokeilemaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia johtajapestejä, jotta he kasvaisivat ja oppisivat minkälaiset asiat heitä kiinnostavat ja miten lippukunta toimii.